Niedozwolone urządzenia przy tachografach.

W dniu 5 marca 2009r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Piotrowo inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika węgierskiego. Podczas oględzin tachografu i jego elementów składowych stwierdzono wyłącznik tachografu. Niedozwolone urządzenie, wpięte w przewody doprowadzające impulsy do urządzenia kontrolno - pomiarowego, służyło do manipulacji czasem pracy kierowcy. W związku ze stwierdzonym naruszeniem- „wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe”- na przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy nałożono w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w kwocie 500zł.. Zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu.

Ponadto w dniu 7 marca br. na drodze krajowej nr 63 w Łomży dokonano rutynowej kontroli pojazdu należącego do przewoźnika litewskiego. W czasie oględzin tachografu cyfrowego i jego części składowych stwierdzono, że do impulsatora umieszczonego w skrzyni biegów kontrolowanego pojazdu podłączone jest niedozwolone urządzenie w postaci magnesu. Powodował on zafałszowanie danych czasu pracy kierowcy. Podczas jazdy samochodu urządzenie kontrolno-pomiarowe rejestrowało odpoczynek. Za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie cyfrowe, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie oraz samowolną ingerencję w funkcjonowanie tachografu cyfrowego na przedsiębiorcę nałożono karę administracyjną w wysokości 12000 złotych. Kierowcę ukarano mandatem karnym 1000 zł. Pojazd został unieruchomiony na parkingu strzeżonym.