Nietrzeźwy kierowca.

W dniu 17 marca 2009r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Sztabin inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli drogowej polskiego autobusu. Pojazdem przewożone były dzieci na zajęcia szkolne. W trakcie czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie po użyciu alkoholu. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,21 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,17 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.