Wspólne kontrole z Inspekcją Litewską.

Dnia 12 maja 2009r. po raz drugi w br. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w skoordynowanych kontrolach drogowych z przedstawicielami Oddziału Kowieńskiego Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu Republiki Litwy. Wspólne działania kontrolne przeprowadzono na punktach kontrolnych na przejściu granicznym Kalwaria – Budzisko po stronie litewskiej oraz na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szypliszki i na przejściu granicznym po stronie polskiej. Inspektorzy WITD dokonali kontroli 21 pojazdów. W wyniku stwierdzonych naruszeń na przedsiębiorców nałożono 5 decyzji administracyjnych na kwotę 6250 zł. Kierowcy kontrolowanych samochodów zostali ukarani 4 mandatami karnymi na kwotę 1300 zł.