Kontrole autobusów komunikacji miejskiej.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili kontrole autobusów komunikacji miejskiej w Suwałkach. W wyniku przeprowadzonych działań, z wykorzystaniem dymomierza otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Białymstoku dokonano kontroli 16 pojazdów. W żadnym z kontrolowanych autobusów nie stwierdzono przekroczenia norm zadymienia spalin.

Ponadto w Białymstoku przeprowadzono kontrole 58 autobusów komunikacji miejskiej. 38 pojazdów poddano badaniu dymomierzem. W 4 przypadkach wobec przedsiębiorców wszczęto wyjaśniające postępowanie administracyjne. Z powodu usterek oraz nadmiernego zadymienia spalin zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych. W trakcie kontroli 8 z kierowców poddano badaniu trzeźwości alkosensorem. Wszyscy kierujący pojazdami byli trzeźwi.

W porównaniu do lat poprzednich można stwierdzić, że stan techniczny autobusów komunikacji miejskiej poprawił się.