Wyłączniki tachografów.

W ostatnich dniach inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku ujawnili podczas kontroli drogowych 2 wyłączniki tachografów. W obu przypadkach pojazdy należały do przewoźników łotewskich.

W dniu 4 września br. na drodze krajowej nr 19 podczas kontroli pojazdu inspektor stwierdził posługiwanie się przez kierowcę magnesem, w wyniku czego nastąpiła niedozwolona zmiana wskazań tachografu cyfrowego. Ponadto w czasie analizy zapisów tachografu ujawniono nieprzestrzeganie norm czasu prowadzenia pojazdów oraz skrócenie odpoczynku. Na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna w wysokości 13400 złotych, a kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 300 złotych za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy.

Natomiast w dniu 8 września br. podczas kontroli pojazdu zatrzymanego na drodze krajowej nr 8 ujawniono podłączenie wyłącznika tachografu analogowego, ponadto inspektor stwierdził przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 2 godziny i 50 minut. W tym przypadku na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna w wysokości 11150 złotych, kierowcę ukarano grzywną w wysokości 1000 złotych.