Rażące naruszenia czasu pracy.

W dniu 10 listopada 2009r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Wyszomierz inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu ciężarowego należącego do przewoźnika z Włoch.
W wyniku analizy danych z karty kierowcy stwierdzono szereg naruszeń czasu pracy:

  • trzykrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego w wymiarze: 28 godzin i 24 minuty, 4 godziny i 6 minut oraz 31 godzin i 33 minuty;
  • trzykrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego o 3 godziny i 21 minut, 43 minuty oraz 1 godzinę i 55 minut;
  • przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu 46 minut;
  • przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym przy wykonywaniu przewozu drogowego o 1 godzinę i 33 minuty.

Na przedsiębiorcę została nałożona kara w postaci decyzji administracyjnej na kwotę 7800zł. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000zł.