Niepokojące wyniki kontroli nocnych w Budzisku.

W nocy z 20 na 21 grudnia 2016 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku i Zespołu Zamiejscowego PNW BEPO wykonujący czynności kontrolne na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku zatrzymali do kontroli  pojazd rosyjski.

Po analizie dokumentów okazanych przez kierowców (załoga dwuosobowa) stwierdzono wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy bez wymaganego zezwolenia. Ponadto po dokonaniu oględzin pojazdu stwierdzono niedozwolone urządzenie służące do manipulacji czasem pracy. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą ograniczoną zgodnie z art. 92a pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym do 10000 zł. Kierowców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 4500 zł. Pojazd został skierowany na parking strzeżony.

Kolejną zatrzymywaną do kontroli ciężarówkę, tym razem litewską, prowadził jak się okazało pijany kierowca. Badanie urządzeniem „alcosensor” wykazało 0,7 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (około 1,4 promila). Dodatkowo kierowca nie posiadał przy sobie dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdu – prawa jazdy. W związku z powyższym został przekazany funkcjonariuszom Policji, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie w sprawie.