Porozumienie podpisane pomiędzy WITD w Białymstoku i Izbą Administracji Skarbowej.

Mając na względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie realizowanych zadań określonych w:

  • ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz
  • ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Pan Tomasz Wyszkowski p.o. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz Pan Wojciech Orłowski Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku podpisali dzisiaj, tj. 17 kwietnia 2018 r., porozumienie w sprawie wzajemnego współdziałania.

Strony będą wzajemnie wymieniać się informacjami i wnioskami istotnymi dla wykonywania zadań i eliminowania zagrożeń w ruchu drogowym, organizować wspólne i skoordynowane kontrole, wzajemnie korzystać z prowadzonych zbiorów dokumentów.

Instytucje zobowiązały się do udzielania wzajemnej pomocy metodycznej i szkoleniowej, nieodpłatnego delegowania pracowników do prowadzenia zajęć dydaktyczno-szkoleniowych, przekazywania wykładni i interpretacji przepisów.