Polska Inspekcja dzieli się swoim doświadczeniem z ukraińskimi inspektorami.

Inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego z Białegostoku, Lublina, Bydgoszczy, Radomia oraz Rzeszowa od 15 do 20 kwietnia 2018 r. dzielili się swoim długoletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego z przedstawicielami UkrTransBezpeki - służbą odpowiedzialną za kontrolę transportu drogowego na terenie Ukrainy. Przedsięwzięcie zainicjował Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Wspólne czynności kontrole na drodze były ukierunkowane na wykrywanie manipulacji w tachografach, kontrolę dopuszczalnych parametrów pojazdów, analizę czasu pracy oraz kontrolę przewozu towarów niebezpiecznych. Podczas wspólnych działań wymieniano doświadczenia i najlepsze praktyki w tym zakresie. Polscy inspektorzy przedstawili model i zakres prowadzenia działań kontrolnych, w tym kwestie związane z przewozem osób i rzeczy oraz kontroli parametrów technicznych pojazdów.
Przedstawicielom UkrTransBezpeki przybliżono zagadnienie zaplecza technicznego używanego przez inspektorów transportu drogowego podczas wykonywania czynności kontrolnych, tj. pojazdów służbowych wraz ich pełnym wyposażeniem, przyrządów pomiarowych służących do przeprowadzania kontroli masy, długości, szerokości oraz wysokości kontrolowanych pojazdów.

Spotkanie było okazją do zwrócenia uwagi, że w zeszłym roku Inspekcja Transportu Drogowego obchodziła 15-lecie swojego funkcjonowania. Inspektorzy podkreśli, że 15 lat temu byli szkoleni przez ekspertów z Niemiec oraz Francji, a teraz to inspektorzy ITD dzielą się swoją wiedzą, biorąc czynny udział w programach pomocy bliźniaczej adresowanej do takich służb jak ukraińska.

Wspólne działania kontrolne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem samych uczestników, jak i ukraińskich mediów. Polscy inspektorzy udzielali wywiadów na punktach kontrolnych jak również byli zaproszeni do studia ukraińskiej telewizji.

Wizyta na Ukrainie polskich delegacji była okazją do spotkania się z przedstawicielami Związku Polaków na Ukrainie w obwodzie Żytomierskim. Delegacja polskich inspektorów ITD odwiedziła polskie cmentarze w Żytomierzu oraz we Lwowie, gdzie oddała hołd Polakom zmarłym na terenie obecnej Ukrainy.

Przedstawiciele UkrTransBezpeki wyrazili podziękowania polskiej delegacji za przekazaną wiedzę oraz potwierdzili chęć dalszej współpracy z polską Inspekcją.