Pojazdy przewożące zbyt dużo i skutki wysokich temperatur.

48,3 tony i 43,1 tony ważyły pięcioosiowe ciężarówki z kruszywem przeznaczonym do budowy linii kolejowej. Dopuszczalna masa całkowita każdego z zatrzymanych pojazdów wynosiła 40 t.  Przewoźnikom grożą wysokie kary za przeładowanie pojazdów.

Pojazdy przewożące kruszywo na budowę linii kolejowych zostały zatrzymane do kontroli na drodze wojewódzkiej 687 w czwartek (9 sierpnia br.) na terenie powiatu hajnowskiego przez inspektorów WITD w Białymstoku.

Inspektorzy zważyli trzy zatrzymane pojazdy i w każdym przypadku stwierdzili nieprawidłowości. Pojazdy okazały się nadmiernie lub nieprawidłowo załadowane. Rzeczywista masa całkowita pierwszej z ciężarówek wynosiła 48,3t. Przekroczono zatem dopuszczalną wartość, którą ustawodawca określił na 40t, o 8,3t. Dopuszczalny nacisk osi napędowej, której maksymalna wartość mogła wynieść 8 t, został przekroczony o 3,08t. Dopuszczalny nacisk osi wielokrotnej (dopuszczalne 24t) został przekroczony o 5,4t. W drugim przypadku w wyniku ważenia także ujawniono przekroczenia. Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 3,1t, przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi napędowej o 4,3t oraz osi wielokrotnej o 0,5t.

Ważenie ostatniego z zatrzymanych pojazdów ujawniło przekroczenie tylko nacisku osi napędowej o 1,5t i z uwagi na rodzaj przewożonego ładunku postępowania administracyjnego w tym przypadku nie wszczynano. Jednak zdziwienie kontrolujących wzbudziło koło pojazdu oblepione materiałem użytym do budowy drogi, dowód na postępujące niszczenie drogi o najniższym możliwym standardzie 8t.

Znaczne przeładowanie ciężarówek wpływa na degradację dróg, szczególnie kiedy temperatura nawierzchni znacznie wzrasta przy panujących upałach Przeładowane pojazdy stwarzają również zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. W szczególności droga hamowania takiego pojazdu znacznie się wydłuża oraz jest naruszona jego stateczność.

Dopiero po rozładunku nadmiaru kruszywa na inne pojazdy przy użyciu koparki, ciężarówki mogły odjechać z miejsca kontroli. Wobec przewoźników rozpoczęto postępowania administracyjne. Grożą im najwyższe kary pieniężne przewidziane przez ustawodawcę, czyli po 15 tys. zł. za przeładowany pojazd.