Zatrzymanie przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku samochodu ciężarowego należącego do przewoźnika łotewskiego zakończyło się wykryciem bardzo poważnych naruszeń norm czasu pracy i eliminacją z ruchu zmęczonego kierowcy.

W godzinach południowych 13 lipca 2018 r. na drodze krajowej nr 8 kontrolujący stwierdzili, że kierowca w celu zafałszowania danych używał cudzej karty. Rejestrował swój czas pracy na konto nieobecnego w pojeździe kolegi. Zabieg ten miał ukryć znaczne przekroczenia norm czasu pracy.

Analiza danych zapisanych na obydwu kartach kierowcy oraz w pamięci cyfrowego urządzenia rejestrującego wykazała znaczne naruszenia norm czasu pracy. W bieżącym okresie rozliczeniowym kierowca:

 • przekroczył dopuszczalny dzienny czas prowadzenia pojazdu o 10 godzin i 14 minut;
 • skrócił dzienny okres odpoczynku o 7 godzin i 57 minut;
 • przekroczył dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 3 godziny i 11minut.

Wszystkie ujawnione naruszenia odpowiadają łącznej karze pieniężnej na przedsiębiorcę w wysokości 7950 zł. Kierującego ukarano mandatami karnymi w kwocie 4950 zł.
Kartę kierowcy nieobecnego podczas kontroli drogowej zatrzymano celem zwrotu do wystawcy. Dalszy przewóz na trasie Niemcy – Rosja będzie możliwy po wykonaniu odpowiedniego odpoczynku.

Z kolei w sobotę 14 lipca 2018 r. w godzinach wieczornych,  na terenie dawnego przejścia granicznego w Budzisku zatrzymano do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika rosyjskiego, realizującą przewóz na trasie Litwa - Niemcy. Analiza danych zapisanych na karcie białoruskiego kierowcy oraz w pamięci cyfrowego urządzenia rejestrującego wykazała liczne naruszenia dotyczące dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych okresów odpoczynku i przerw. W kontrolowanym okresie kierujący:

 • trzykrotnie przekroczył dopuszczalny dzienny czas prowadzenia pojazdu – o 11godzin i 21 minut, o 2 godziny i 12 minut, o 36 minut;
 • trzykrotnie skrócił dzienny okres odpoczynku – o 7 godzin 4minuty, o 2 godziny i 8minut, o 1 godzinę 6 minut;
 • dwukrotnie przekroczył dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy – o 20 minut, o 23 minuty.

Ujawnione naruszenia odpowiadają łącznej karze pieniężnej na przedsiębiorcę w wysokości 5500 zł.

Kierowca opłacił 8 mandatów karnych w łącznej kwocie 3200 zł.

Przedstawione przypadki pokazują, jak dowolnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa na drogach niektórzy   przewoźnicy i kierowcy. Kontrolowani wykonali jazdę dzienną w wymiarze ponad 20 godzin, a więc biorąc udział w ruchu drogowym ryzykowali sprowadzenie niebezpieczeństwa nie tylko na siebie, ale także na innych uczestników. Kombinacja samochodu ciężarowego i zmęczonego kierującego w skrajnym przypadku może zakończyć się tragicznie.

Wczoraj 15 maja 2018 r. w godzinach popołudniowych,  na terenie dawnego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika z Portugalii.

Podczas kontroli okazało się, że hiszpański kierowca wielokrotnie dopuszczał się nierejestrowania za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego na karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie aktywności kierowcy i przebytej drogi.

Analiza danych zapisanych na karcie kierowcy oraz w pamięci cyfrowego urządzenia rejestrującego wykazała liczne naruszenia dotyczące dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych okresów odpoczynku i przerw. W kontrolowanym okresie kierowca:

 • dziewięć razy przekroczył dopuszczalny dzienny czas prowadzenia pojazdu;
 • pięciokrotne przekroczył dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy;
 • pięć razy skrócił dzienny okres odpoczynku;
 • dwukrotnie przekroczył dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni.

Wszystkie ujawnione naruszenia odpowiadają łącznej karze pieniężnej na przedsiębiorcę w wysokości 14950 zł. Z uwagi na obowiązujące regulacje kwota pobranej kaucji została ograniczona do 10000 zł.

Kierowca opłacił 22 mandaty karne w łącznej wysokości 7800 zł. Kierującemu zakazano kontynuowania przewozu do czasu wykonania regularnego dziennego okresu odpoczynku w wysokości minimum 11h.

26 kwietnia 2018 r. (czwartek) na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, podczas standardowych działań, zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. Pojazdem realizowany był przewóz drogowy na trasie z Wielkiej Brytanii do Litwy.

Kierujący okazał do kontroli dokument przewozowy, który zawierał wpis dotyczący przewożonego ładunku 3 samochodów osobowych przeznaczonych do rozbiórki na części. Inspektorzy sprawdzili przestrzeń ładunkową ciężarówki. Stwierdzony stan faktyczny mocno zaskoczył kontrolujących. Okazało się, że na naczepie znajdują się trzy nieuszkodzone pojazdy osobowe z roczników 2014 i 2015 znacznej wartości. Kierowca nie posiadał żadnych dokumentów  rejestracyjnych na przewożone samochody, bądź dokumentów wskazujących na prawo dysponowania nimi. Wstępnie wyjaśniał, iż pojazdy pochodzą z aukcji internetowych.

W związku z wątpliwościami co do legalności przewożonego ładunku, na miejsce kontroli wezwano patrol mobilny Straży Granicznej. Funkcjonariusze potwierdzili w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), że wszystkie znajdujące się w przestrzeni ładunkowej samochody osobowe zostały skradzione około 2 tygodnie wcześniej na terenie Wielkiej Brytanii i figurują w bazach jako pojazdy utracone. Tablice rejestracyjne znajdujące się na przewożonych pojazdach także nie odpowiadały stanowi faktycznemu. Dalsze czynności doprowadziły do ujawnienia autentycznych dowodów rejestracyjnych, co tylko ostatecznie potwierdziło nielegalny charakter przewozu.

Kierowca oraz pojazdy zostały zatrzymane do dyspozycji Straży Granicznej celem przeprowadzenia dalszych czynności.

Inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego z Białegostoku, Lublina, Bydgoszczy, Radomia oraz Rzeszowa od 15 do 20 kwietnia 2018 r. dzielili się swoim długoletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego z przedstawicielami UkrTransBezpeki - służbą odpowiedzialną za kontrolę transportu drogowego na terenie Ukrainy. Przedsięwzięcie zainicjował Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Wspólne czynności kontrole na drodze były ukierunkowane na wykrywanie manipulacji w tachografach, kontrolę dopuszczalnych parametrów pojazdów, analizę czasu pracy oraz kontrolę przewozu towarów niebezpiecznych. Podczas wspólnych działań wymieniano doświadczenia i najlepsze praktyki w tym zakresie. Polscy inspektorzy przedstawili model i zakres prowadzenia działań kontrolnych, w tym kwestie związane z przewozem osób i rzeczy oraz kontroli parametrów technicznych pojazdów.
Przedstawicielom UkrTransBezpeki przybliżono zagadnienie zaplecza technicznego używanego przez inspektorów transportu drogowego podczas wykonywania czynności kontrolnych, tj. pojazdów służbowych wraz ich pełnym wyposażeniem, przyrządów pomiarowych służących do przeprowadzania kontroli masy, długości, szerokości oraz wysokości kontrolowanych pojazdów.

Spotkanie było okazją do zwrócenia uwagi, że w zeszłym roku Inspekcja Transportu Drogowego obchodziła 15-lecie swojego funkcjonowania. Inspektorzy podkreśli, że 15 lat temu byli szkoleni przez ekspertów z Niemiec oraz Francji, a teraz to inspektorzy ITD dzielą się swoją wiedzą, biorąc czynny udział w programach pomocy bliźniaczej adresowanej do takich służb jak ukraińska.

Wspólne działania kontrolne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem samych uczestników, jak i ukraińskich mediów. Polscy inspektorzy udzielali wywiadów na punktach kontrolnych jak również byli zaproszeni do studia ukraińskiej telewizji.

Wizyta na Ukrainie polskich delegacji była okazją do spotkania się z przedstawicielami Związku Polaków na Ukrainie w obwodzie Żytomierskim. Delegacja polskich inspektorów ITD odwiedziła polskie cmentarze w Żytomierzu oraz we Lwowie, gdzie oddała hołd Polakom zmarłym na terenie obecnej Ukrainy.

Przedstawiciele UkrTransBezpeki wyrazili podziękowania polskiej delegacji za przekazaną wiedzę oraz potwierdzili chęć dalszej współpracy z polską Inspekcją.

Mając na względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie realizowanych zadań określonych w:

 • ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz
 • ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Pan Tomasz Wyszkowski p.o. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz Pan Wojciech Orłowski Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku podpisali dzisiaj, tj. 17 kwietnia 2018 r., porozumienie w sprawie wzajemnego współdziałania.

Strony będą wzajemnie wymieniać się informacjami i wnioskami istotnymi dla wykonywania zadań i eliminowania zagrożeń w ruchu drogowym, organizować wspólne i skoordynowane kontrole, wzajemnie korzystać z prowadzonych zbiorów dokumentów.

Instytucje zobowiązały się do udzielania wzajemnej pomocy metodycznej i szkoleniowej, nieodpłatnego delegowania pracowników do prowadzenia zajęć dydaktyczno-szkoleniowych, przekazywania wykładni i interpretacji przepisów.

10 kwietnia 2018 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola kontrolowali dwie ciężarówki  należące do przewoźnika polskiego. Samochodami przewożone były zrębki drzewne. Na punkt kontroli pojazdy doprowadzone zostały przez inspektorów w pojeździe nieoznakowanym.

Podczas ważenia okazało się, że dwie ciężarówki są nadmiernie załadowane. Jedna z nich ważyła 46600 kg przy wadze dopuszczalnej 40 ton,  druga 45900 kg, tj. za dużo o 5900 kg.

Ponadto przekroczone były naciski osi napędowych oraz potrójnych osi nienapędowych.

Dodatkowo podczas oględzin urządzenia kontrolno-pomiarowego zainstalowanego w jednym z samochodów inspektorzy stwierdzili niedozwolone urządzenie sterowane pilotem. Za pomocą wyłącznika kierowca mógł zafałszowywać rzeczywisty czas pracy.

Do czasu doprowadzenia pojazdów do wymiarów zgodnych z obowiązującym prawem ciężarówki zostały usunięte na parking strzeżony. Wobec przedsiębiorcy wszczęto trzy postępowania administracyjne zagrożone karami na łączną kwotę 5000 zł.

Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi – 2500 zł i  500 zł.

Wczoraj 26 marca 2018 r. w miejscowości Suwałki inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli sześciu ponadnormatywnych ciężarówek, należących do przewoźnika polskiego. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Podczas kontroli okazało się, że wszystkie samochody dokonują przewozu niezgodnie z obowiązującym prawem. Dźwigary stropowe przewożone przez pojazdy powodowały, że ciężarówki ważyły blisko 60 ton każda, a długość wynosiła około 30 m. Kierowcy nie posiadali odpowiednich zezwoleń.

Wobec właściciela pojazdów wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karami po 15 tysięcy każde. Kierowców ukarano mandatami karnymi po 500 zł.

Ciężarówki zostały usunięte z drogi na parking strzeżony. Zostaną z niego zwolnione po uzyskaniu przez przedsiębiorcę wymaganych zezwoleń.

Podlascy inspektorzy Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli ciężarówkę z  „ukrytym” materiałem niebezpiecznym.

Wczoraj 15 marca 2018 r. w miejscowości Suchowola na drodze krajowej nr 8 inspektorzy z WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli łotewski samochód przewożący towar niebezpieczny - UN 3495 jod -  charakteryzujący się właściwościami żrącymi, trującymi.

Ciężarówka nie była oznakowana przy tego typu przewozie wymaganymi tablicami barwy pomarańczowej. Podczas wykonywania czynności kontrolnych okazało się, że kierowca wykonujący transport nie posiada odpowiednich kwalifikacji do przewozu materiałów niebezpiecznych, nie ukończył odpowiedniego kursu.

Kierujący nie posiadał instrukcji pisemnej dotyczącej postępowania w przypadku awarii, wyposażenia jednostki transportowej.  Dodatkowo w ciężarówce nie było gaśnic w wymaganej ilości, wymaganego wyposażenia dla ochrony ogólnej i indywidualnej, a dokument przewozowy był nieprawidłowo sporządzony.

Właściciel samochodu na poczet kary uiścił kaucję w wysokości 3450zł.

Pojazd został usunięty na parking strzeżony do chwili doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami.

Działania ukierunkowane na kontrolę ciężarówek przewożących towary niebezpieczne będą kontynuowane.

Inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego 15 lutego 2018r. na drodze krajowej nr 8 na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku zatrzymali do kontroli ciężarówkę, przewożącą w cysternie materiał niebezpieczny gaz propan – butan. Samochód należał do przewoźnika z Litwy.

W trakcie szczegółowej inspekcji instalacji zainstalowanego w pojeździe cyfrowego urządzenia rejestrującego ujawniono, iż wewnątrz czujnika ruchu znajduje się niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie tachografu. Dzięki niemu kierowca nie rejestrował wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

W dniu kontroli kierujący rozpoczął przewóz na Łotwie.  Odcinek około 350km, pomiędzy miejscem załadunku a miejscem kontroli, pokonał rejestrując zaledwie 10km drogi. Kontynuowanie przewozu przez przemęczonego kierowcę, zwłaszcza z uwagi na charakter ładunku , mogłoby skutkować tragicznymi konsekwencjami.

Na kierowcę nałożono mandaty karne na łączną kwotę 4000zł. Pojazd usunięto na wyznaczony parking strzeżony do czasu usunięcia nieprawidłowości oraz uiszczenia przez przedsiębiorcę kaucji na poczet przewidywanej kary pieniężnej w wysokości 6000zł.

Dzisiaj 12 lutego 2018r. inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na punkcie kontrolnym w Białymstoku zatrzymali „busa” wobec, którego zachodziło podejrzenie, że jest przeciążony i zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

W trakcie kontroli kierowca nie okazał dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu. Z jego wyjaśnień wynikało, że orzeczono wobec niego sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu.

Ponadto po zważeniu okazało się, że „bus” waży 6100kg. Według dowodu rejestracyjnego dopuszczalna masa całkowita pojazdu mogła wynosić nie więcej niż 3500kg. Kierowca został ukarany mandatem karnym 300zł.

Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.