Inspekcja z Policją sprawdza ilość przewożonych pasażerów.

Dzisiaj 27 marca 2020 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku razem z funkcjonariuszami Policji sprawdzali, w jaki sposób przewoźnicy realizujący przewozy osób stosują się do nowych przepisów prawa w zakresie ilości przewożonych pasażerów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii określa, że środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Bardzo pocieszającym jest fakt, że we wszystkich kontrolowanych autobusach nie było nadmiernej ilości przewożonych ludzi.