Przewozy szkolne pod lupą podlaskiej inspekcji.

Jak co roku w pierwszych tygodniach nauki inspektorzy podlaskiego WITD prowadzą na terenie województwa podlaskiego zintensyfikowane kontrole autobusów szkolnych w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Sprawdzenia autobusów dowożących dzieci i młodzież do i ze szkół oprócz dotychczasowego zakresu mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podróżujących uczniów uzupełniają działania prewencyjne odnoszące się do przestrzegania zasad sanitarnych przez wszystkich uczestników przewozów.

Inspektorzy sprawdzają trzeźwość kierujących, ich kwalifikacje do prowadzenia autobusu, czy pojazdy są odpowiednio wyposażone i sprawne technicznie. W pierwszych dniach nowego roku szkolnego sprawdzono dotychczas 63 autobusy szkolne. W wyniku stwierdzonych usterek inspektorzy zatrzymali 9 dowodów rejestracyjnych i wycofali z ruchu 5 autobusów.

Kontrola w dniu 07.09.2020  pojazdów dowożących uczniów do szkoły w jednej z podlaskich gmin wykazała wykonywanie przewozu pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego, skutkiem czego zostały wszczęte postępowania administracyjne do przewoźnika oraz osoby zarządzającej, celem nałożenia stosownych kar pieniężnych. Kierującego ukarano mandatem karnym na kwotę 100zł oraz zatrzymano dowód rejestracyjny autobusu (brak badań, przekroczenie wartości granicznych zużycia bieżnika jednej z opon).

Kolejny dzień 08.09.2020 kontroli autobusów szkolnych na terenie kolejnej gminy przyniósł zaskakujące rezultaty. Stan techniczny autobusów szkolnych nie powinien budzić żadnych zastrzeżeń, jednak kontrola 4 takich pojazdów zakończyła się zatrzymaniem 3 dowodów rejestracyjnych za m.in. uszkodzone lusterko wsteczne, nie działające światła cofania, nadmiernie zużycie dwóch opon, nadmierne zużycie połączeń układu kierowniczego, nie działające wspomaganie układu kierowniczego. W dwóch pojazdach usterki były na tyle poważne, że kontrolujący podjęli decyzje o zakazie ich dalszego użytkowania.

Ustalenia kontroli uzupełnia wszczęcie 4 postępowań administracyjnych do przewoźnika oraz 1 postępowania do zarządzającego za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wykonywania przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego bez wymaganego zezwolenia autobusem nie odpowiadającym wymaganym warunkom technicznym w zakresie prawidłowego oznakowania lub wyposażenia pojazdu, przewidzianym dla danego rodzaju wykonywanego przewozu drogowego oraz wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako niebezpieczne.

Działania kontrolne WITD w Białymstoku z zakresu przewozu uczniów będą kontynuowane.

Jednocześnie przypominamy, iż w szkolnych przewozach autobusowych, w związku z pandemią Covid -19, obowiązują zasady analogiczne jak w transporcie publicznym.