Kierujący bez prawa jazdy i karty kierowcy podczas przewożenia zwierząt.

W rejonie dawnego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wspólnie z przedstawicielem Stowarzyszenia „Otwarte Klatki” 11 września 2020 r. sprawdzali samochody przewożące zwierzęta.

Podczas jednej z kontroli ciężarówki przewożącej trzodę chlewną okazało się, że kierowca od półtora roku nie posiada ważnego prawa jazdy. Dodatkowo kierował samochodem bez karty w tachografie i skrócił odpoczynek dzienny.

Żeby tego było mało kontrolujący stwierdzili niedozwoloną przeróbkę przestrzeni ładunkowej skutkującą ryzykiem zranienia przewożonych zwierząt.

Na kierowcę nałożono mandaty karne na łączną kwotę 2650zł, natomiast wobec podmiotu wykonującego przewóz oraz osoby zarządzającej transportem wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych w wysokości odpowiednio 4000zł oraz 500zł.

Ciężarówka został dopuszczona do dalszej jazdy po zastąpieniu kontrolowanego kierowcy przez innego, posiadającego wymagane uprawnienia.