W piątek 4 września 2020 r. na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego kontrolowali zezwolenia uprawniające przewoźników spoza Unii Europejskiej do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego po terenie Rzeczypospolitej.

W dwóch przypadkach, jeden kierowca ciężarówki białoruskiej  i drugi rosyjskiej, do kontroli  okazali niewłaściwie wypełnione dokumenty. Zgodnie z art. 28a  ustawy o transporcie drogowym w przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia blankietu zezwolenia  przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia.

Do czasu uiszczenia kaucji w wysokości po 12000 zł  każda,  samochody zostały skierowane na parking strzeżony. Aby wyjechać w dalszą podróż kierowcy będą musieli okazać nowe, prawidłowo wypełnione zezwolenia.

W dniu 10.08.2020 r. w godzinach popołudniowych na byłym przejściu granicznym Budzisko – strefa Schengen, gdzie zniesiono kontrole graniczne na granicach wewnętrznych UE,  inspektorzy WITD Białystok o/Suwałki zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd członowy należący do przewoźnika z Litwy. Podczas międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na trasie Wielka Brytania - Litwa przewożono dwie przyczepy kampingowe premium na naczepie plandekowej, która skutecznie maskowała ładunek.

Kierowca, za wyjątkiem odręcznie napisanego dokumentu przewozowego, nie okazał żadnych dokumentów towarzyszących ładunkowi (faktura zakupu, dowody rejestracyjne naczep).  Oględziny ładownii oraz nerwowe zachowanie kontrolowanego wzbudziły podejrzenia co do legalności pochodzenia ładunku. Obecni na punkcie kontrolnym funkcjonariusze Straży Granicznej w ramach współpracy dokonali szczegółowego sprawdzenia. Wątpliwości wzbudziły przede wszystkim usunięte wszelkie cechy identyfikacyjne na jednej z przyczep campingowych. Sprawdzany egzemplarz o wartości szacowanej wstępnie na ponad 120 tysięcy złotych miał  zeszlifowany numer identyfikacyjny na ramie, a wklejka z numerem VIN została usunięta. Tym samym powzięto uzasadnione podejrzenie, że przyczepa wyprodukowana w 2018 roku pochodzi z przestępstwa.

Po sporządzeniu wymaganej dokumentacji, zatrzymaniu samochodu ciężarowego z naczepą oraz przyczepy kempingowej o wartości określonej ostatecznie na 183 tys. zł, 47-letni obywatel Litwy zgodnie z właściwością został przekazany funkcjonariuszom policji w Suwałkach do dalszych czynności.

W godzinach popołudniowych 3 lipca 2020 r. na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli litewską ciężarówkę przewożącą kombajn rolniczy i opony. Ładunek przewożony był z Niemiec do Litwy.

Kierowcy okazali zezwolenie na przejazd nienormatywnego samochodu. Kontrolujący zmierzyli i zważyli ciężarówkę. Parametry samochodu, przewożonego towaru oraz wymagania zawarte w dokumencie nie zgadzały się ze stanem faktycznym. Stwierdzono następujące przekroczenia:

  • dopuszczalnej masy całkowitej o 1,5t;
  • nacisków podwójnej osi nienapędowej o 1400 kg;
  • szerokości o 67 cm;
  • dopuszczalnej długości o 1,81 m.

Dodatkowo ciężarówka powinna być, a nie była pilotowana.

Ponadto po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że jeden z kierowców nie zalogował do tachografu swojej karty. Analiza danych z urządzenia rejestrującego wykazała, że nie był to jedyny tego typu przypadek. Inspektorzy stwierdzili także pięciokrotne skrócenie wymaganego czasu odpoczynku dobowego. Kierujący wydłużyli jazdę dzienną oraz jazdę bez wymaganej przerwy. Na kartach kierowców brak było wszystkich wymaganych danych o ich okresach aktywności.

Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne z ustawy Prawo o ruchu drogowym zagrożone karą w wysokości 18000 zł. oraz z ustawy o transporcie drogowym na kwotę ograniczoną do 12000 zł. Za powstałe naruszenia odpowiadać będzie w kwocie 500 zł. także zarządzający w firmie transportowej.

Kierujący zostali ukarani dwunastoma mandatami karnymi na łączną sumę 6300 zł.

Do czasu opłacenia kaucji, uzyskania właściwego zezwolenia oraz zapewnienia  pilota ciężarówkę umieszczono na parkingu strzeżonym.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wspólnie z inspektorami  Głównego Inspektoratu wczoraj 2 lipca 2020 r. na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku ujawnili trzy próby wjazdu na terytorium Polski, ciężarówek należących do przewoźników spoza Unii Europejskiej z nieprawidłowo wypełnionymi zezwoleniami.

Po okazaniu przez kierowców zezwoleń, na których kontrolujący stwierdzili brak daty pierwszego wjazdu do Polski, jeden białoruski i dwa rosyjskie samochody zostały umieszczone na parkingu strzeżonym. Nieprawidłowe wypełnianie dokumentów mogło skutkować możliwością wielokrotnego wykorzystania reglamentowanych zezwoleń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia blankietu zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia.

Wobec  przewoźników wszczęto postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych w wysokości 12000 złotych każda. Dodatkowo właściciele ciężarówek obowiązani są do pokrycia kosztów usunięcia pojazdów na wyznaczony parking strzeżony.

W dalszą drogę samochody będą mogły pojechać po okazaniu nowych prawidłowo wypełnionych zezwoleń oraz wpłacie kaucji w wysokości przewidywanych kar.

Wczoraj  1 lipca 2020 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wasilków zatrzymali do kontroli „busa”, który teoretycznie powinien ważyć maksymalnie 3500 kg.

Po zważeniu  okazało się, że samochód w rzeczywistości pełni rolę małej ciężarówki. Jego waga wyniosła 6600 kg. Przekroczenie dopuszczalnej masy o 3100 kg poskutkowało ukaraniem kierowcy mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Dodatkowo przewożony towar został przeładowany na inny samochód.

Inspektorzy w dalszym ciągu będą przyglądać się  i eliminować z ruchu przeciążone samochody, które bardzo zagrażają bezpieczeństwu wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku otrzymał 4 nowoczesne radiowozy wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. Samochody wraz ze sprzętem kontrolnym zostały zakupione w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” realizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Dzięki nowemu nabytkowi inspektorzy będą mogli przeprowadzać kompleksowe kontrole przejeżdżających przez województwo podlaskie samochodów. Specjalistyczny sprzęt stanowiący wyposażenie każdego z „busów” to istotne wsparcie dla kontrolujących w walce z niesprawnymi, niebezpiecznymi, zatruwającymi środowisko naturalne, czy niszczącymi drogi przeciążonymi pojazdami.

Obecność na drogach radiowozów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt kontrolny wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zapewnienie zasad uczciwej konkurencji w przewozach drogowych.

Na wyposażeniu furgonów znajdują się m.in. tester diagnostyczny EOBD, który umożliwi szybką ocenę stanu różnego rodzaju układów pojazdu np. hamulcowego, czy układu oczyszczania spalin. Dymomierz zmierzy poziom zadymienia spalin, sonometr poziomu hałasu emitowanego przez układ wydechowy, laserowy pirometr - temperaturę tarcz hamulcowych, przymiary – wysokość i długość pojazdów, a z wykorzystaniem specjalnych zestawów sprawdzone zostanie paliwo. W każdym radiowozie znajduje się nowy typ przenośnych, dynamicznych wag samochodowych umożliwiających wykonanie pomiaru w trakcie jednokrotnego przejazdu samochodu przez wagi. „Busy” wyposażone są również w sprzęt, który umożliwi zabezpieczenie miejsca wypadku i udzielenie pomocy przedmedycznej.

Natychmiast po wypadku ruszyli z pomocą. Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia podlaskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego polegały na ocenie sytuacji i wyeliminowaniu zagrożeń. Niezwłocznie wezwali pomoc.

Wypadek miał miejsce we wtorkowe przedpołudnie (23 czerwca) na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 670, w pobliży miejsca kontroli inspekcyjnej zlokalizowanego w m. Suchowola.

Inspektorzy niezwłocznie przerwali prowadzone rutynowe kontrole i dotarli na miejsce zdarzenia, w którym uczestniczył pojazd członowy z samochodem osobowym i poruszały się 4 osoby. Pasażer osobowego Audi doznał obszernych obrażeń głowy, a zakleszczenie uniemożliwiało mu opuszczenie auta bez specjalistycznego sprzętu. Kierowca osobówki miał powierzchowne obrażenia. Załoga kierująca pojazdem ciężarowym nie potrzebowała pomocy. Powyższy opis sytuacji przekazano na numer alarmowy celem zapewnienia wystarczających sił i środków. Do czasu przybycia służb ratunkowych inspektorzy zabezpieczali miejsce zdarzenia oraz udrożnili przejazd drogą krajową wprowadzając ruch wahadłowy.

Na wniosek policji  pobrano dane z tachografu i kart kierowców oraz dokonano ważenia zespołu pojazdów w celu określenia czy pojazd nie jest przeładowany. Stwierdzono, że kierowcy byli wypoczęci, pojazd ciężarowy poruszał się z dozwoloną prędkością , a parametry wagowe były normatywne.

Z relacji świadków wynikało, iż bezpośrednią przyczyną wypadku było niezastosowanie się kierującego Audi do znaku „STOP” i przekroczenie z dużą prędkością skrzyżowania z drogą krajową.

Zarówno kierowca jak i pasażer Audi zostali zabrani do szpitala.

Cykliczne kontrole wagowe nie zniechęciły kolejnych czterech kierowców busów do przekraczania ładowności. Ładunki art. spożywczych, piwa czy dywanów powodujące nienormatywność zostały usunięte z 3 pojazdów do stanu zgodnego z przepisami. W jednym przypadku brak możliwości rozładunku zakończył się odjazdem z miejsca kontroli na lawecie. Kontrole przeprowadzili podlascy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Ponowne kontrole ukierunkowane na przeładowane pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony ujawniły 4 takie przypadki podczas czynności realizowanych przez podlaskich inspektorów podczas dzisiejszych (19 czerwca) kontroli na drodze krajowej nr 8.

Na uwagę zasługuje przypadek przewozu blachy stalowej, który powodował przekroczenie dmc pojazdu o 700 kg, jednak jego niepodzielność oraz brak możliwości rozładunku/przeładunku spowodowała konieczność kontynuowania przejazdu do nieodległego miejsca docelowego na lawecie.

Podsumowując, kontrolowane pojazdy przekraczały dopuszczalne parametry od 600 do 1200 kg, tj. od 17 do 34 % wartości normatywnej. Każdy z kierujących został ukarany stosownym mandatem karnym, a łączna wysokość wymierzonych kar wyniosła 800 zł.

Kontrole tej kategorii pojazdów będą kontynuowane.

Dzisiaj 12 czerwca 2020 r. w pobliżu Augustowa, na drodze krajowej nr 16, prowadzącej do przejścia granicznego w Ogrodnikach, uwagę patrolu  inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zwróciła ciężarówka przewożąca drewno, załadowane w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego.

Kierowca, po zauważeniu „busa” inspekcyjnego, zjechał w najbliższą drogę boczną i porzucił swój samochód. Inspektorzy ustalili dane właściciela ciężarówki. Zaraz po telefonie do przewoźnika do swojego samochodu powrócił kierowca, który tłumaczył, że źle się poczuł.

Kierujący jak się okazało w dalszej części kontroli był jednocześnie przedsiębiorcą wykonującym przewóz. Nie dostosował się do przepisów związanych z warunkami przewozu drewna i za to został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Ponadto ciężarówka  nie posiadała aktualnych  badań technicznych. Wobec właściciela samochodu wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 2000 zł., a wobec zarządzającego transportem na kwotę 500 zł. Dodatkowo, sprawdzenie stanu technicznego wykazało wycieki płynów eksploatacyjnych i znaczne uszkodzenie jednej z opon. Kontrolujący zatrzymali dwa dowody rejestracyjne.

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w miejscowości Zajączkowo w godzinach wczesnowieczornych miało miejsce niebezpieczne zdarzenie z udziałem czterdziestotonowego zespołu pojazdów oraz motocykla.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku brali udział w zabezpieczaniu dowodów mających na celu ustalenie przebiegu i zakresu odpowiedzialności uczestników wypadku drogowego. Działania inspektorów w zakresie odczytu i analizy danych zarejestrowanych przez tachograf zainstalowany w samochodzie ciężarowym umożliwiły pełniejsze potwierdzenie przebiegu zaistniałych okoliczności przez prowadzących czynności wyjaśniające funkcjonariuszy policji.
Ze wstępnych ustaleń wynika, iż kierujący motocyklem zignorował obowiązujące przepisy dopuszczając się wyprzedzania samochodu ciężarowego w rejonie skrzyżowania, podczas gdy pojazd ten wykonywał manewr skrętu w lewo.
W związku z groźnymi obrażeniami ciała motocyklista został przewieziony do szpitala.

Rozwój zdarzenia ponownie potwierdził, iż rzetelne zapisy stanu faktycznego zarejestrowane za pomocą tachografu mogą stanowić solidny materiał dowodowy przy określaniu zakresu odpowiedzialności kierujących.