Zdecydowanie za ciężka ciężarówka ze zrębką drzewną.

Usunięciem na parking strzeżony oraz wszczęciem trzech postępowań administracyjnych zagrożonych wysokimi karami zakończyła się kontrola przeciążonej ciężarówki poruszającej się na trasie z Rząśnika do Białegostoku.

Wczoraj 6 września 2021 r., na drodze ekspresowej S8 w okolicy miejscowości Jeżewo inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku  przy wykorzystaniu systemu wag preselekcyjnych wytypowali do szczegółowej kontroli samochód przewożący zrębkę drzewną.
Kontrolujący sprawdzili naciski osi ciężarówki za pomocą wag przenośnych. Okazało się, że przekroczone zostały dopuszczalne parametry:

  • dopuszczalna masa całkowita o 10 ton;
  • nacisk osi napędowej o 1 800 kg,
  • potrójnej osi naczepy o 5,1 tony.

W związku z tym, że kierowca nie okazał wymaganego przy tego typu przewozie zezwolenia ciężarówka  została usunięta na parking strzeżony.

Dodatkowo podczas kontroli stanu technicznego zespołu pojazdów wykryto usterkę niebezpieczną w postaci uszkodzenia opony osi napędowej - widoczny kord opony. Zatrzymano dowód rejestracyjny ciągnika i wydano zakaz poruszania się do momentu usunięcia usterki niebezpiecznej.

Wobec przewoźnika toczyć się będą postępowania administracyjne zagrożone karami -  z ustawy o transporcie drogowym w wysokości  2 tys. zł oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym na sumę 15 000 złotych.
Za naruszenie polegające na stwierdzeniu usterki zagrażającej bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu drogowego odpowiadać będzie także osoba zarządzająca operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie wobec, której także zostało wszczęte postępowanie administracyjne na kwotę 500 zł.

Ponadto inspektorzy skierowali do sądu wniosek o ukaranie kierowcy, który nie przyjął mandatu karnego.