Nienormatywna ciężarówka bez badania technicznego.

23 września 2021r. na drodze krajowej S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę ciężarówki przewożącej urobek z wykopów z Zambrowa do Białegostoku.

Kontrolujący zważyli samochód. Okazało się, że o 7,3 tony została przekroczona dopuszczalna masa całkowita auta. Dodatkowo niezgodny z obowiązującymi przepisami był nacisk podwójnej osi naczepy – za duży o 5 100 kg.

Ponadto kierowca nie okazał inspektorom wymaganego wypisu z zaświadczenia na przewozy potrzeby własne oraz dokumentu przewozowego i potwierdzenia aktualnego, ważnego badania technicznego ciągnika.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowania administracyjne:

  • z ustawy Prawo o ruchu drogowym zagrożone karą w wysokości 15 000 złotych;
  • z ustawy o transporcie drogowym na kwotę 3000zł.

Nadmiar przewożonego ładunku został przeładowany przy pomocy koparki na drugą ciężarówkę. Zatrzymano dowód rejestracyjny jednostki ciągnącej.