Rażące naruszenia popełnione przez kierowcę w litewskiej ciężarówce.

Wczoraj 11 stycznia 2022 r. na drodze ekspresowej S8w pobliżu miejscowości Jeżewo podlascy inspektorzy zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarówkę przewożącą nawozy organiczne na trasie z Polski na Litwę. Kierowcą samochodu należącego do litewskiego przewoźnika był obywatel  Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kontrolujący przeanalizowali dane z tachografu. Kierujący dwanaście razy naruszył obowiązujące przepisy związane ze swoim czasem pracy:

  • jedenaście razy skrócił czas wymaganego odpoczynku dziennego tj. o 5 godzin i 43 minuty, 6 godzin i 49 minut, 3 godziny i 11 minut, 1 godzinę i 50 minut, 1 godzinę i 40 minut, 1 godzinę i 49 minut, 57 minut, 46 minut, 17 minut, 18 minut, 40 minut;
  • o 12 godzin i 39 minut skrócił  czas wymaganego skróconego odpoczynku tygodniowego.

Dodatkowo okazało się, że kontrolowana naczepa nie została poddana okresowemu badaniu technicznemu.

Za powstałe naruszenia będzie odpowiadać przedsiębiorstwo oraz zarządzający transportem wobec, których wszczęte zostały postępowania administracyjne zagrożone karami w wysokości 7750 złotych i 1,2 tysiąca złotych. Kierowcę ukarano mandatami karnymi w łącznej kwocie 3550 zł.

Kierujący mógł kontynuować dalszą jazdę po opłaceniu wszelkich należności wynikłych podczas kontroli.