Dwa dni – dwie manipulacje.

Wczoraj 24 stycznia 2022 r. na drodze krajowej nr 19 w pobliżu miejscowości Wasilków zespół kontrolny z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku sprawdził ciężarówkę jadącą po kruszywo pod Sokółkę.

Okazało się, że tachograf zainstalowany w samochodzie został zmanipulowany. W celu demontażu niedozwolonego urządzenia ciężarówka została zaprowadzona do serwisu tachografów. W związku z podejrzeniem popełnienia przez kierowcę przestępstwa wezwano patrol Policji, która będzie prowadzić postępowanie wyjaśniające.

Kontrolujący stwierdzili naruszenia - nierejestrowanie danych, nieokazanie wymaganych dokumentów oraz dwukrotne skrócenie odpoczynku dziennego. Kierowcę ukarano mandatami karnymi  w wysokości 2300 zł. Za naruszenia odpowiadać będzie także właściciel przedsiębiorstwa oraz zarządzający transportem wobec, których wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karami 12 000 złotych i 500 zł.. W związku z uszkodzeniem szyby czołowej zatrzymano dowód rejestracyjny ciągnika siodłowego.

Z kolei dzisiaj 25 stycznia br. kontrola ciężarówki przewożącej ziemię po drodze gminnej w pobliżu miejscowości Michałki (powiat wysokomazowiecki) wykazała prowadzenie samochodu przez kierowcę nieużywającego wykresówki.

To bardzo poważne naruszenie przepisów zakończyło się zatrzymaniem kierującemu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Przedsiębiorca odpowiadać będzie administracyjnie  na kwotę 10 500 złotych, gdyż oprócz nierejestrowania kontrolujący stwierdzili brak badań technicznych pojazdu i zamontowanego w nim tachografu, niewyposażenie kierowcy w wymagane dokumenty i usterkę niebezpieczną. Posiadacz samochodu wpadł na „genialny” pomysł. Zamontował w ciężarówce opony od pojazdu wolnobieżnego.

Wobec zarządzającego przedsiębiorstwem wszczęto również postępowanie administracyjne zagrożone karą w kwocie 1 200 złotych.

Kierowca  przyjął mandaty karne w wysokości 2000zł. Zatrzymano dowód rejestracyjny  ciężarówki.