• Skuteczne działania nocne.

  Zbyt dużo odpowiednio o 1350kg, 1300kg oraz 3000kg wynosiły naciski osi napędowych lub grupy osi napędowych ciężarówek zatrzymanych przez podlaskich inspektorów. Inny z zatrzymanych prowadził na cudzej karcie. Transporty wstrzymano, kierowców ukarano mandatami, a wobec 6 kontrolowanych przewoźników wszczęto 8 postępowań administracyjnych.

  Nocą z czwartku na piątek (22/23 lipca) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku prowadzili kontrole na drodze ekspresowej S8 w pobliżu m.Jeżewo. Wytypowali do kontroli sześć zestawów z ładunkiem podzielnym drobnicowym. Każdy posiadał nieprawidłowości.

  W dwóch przypadkach wyniki ważenia pojedynczych osi napędowych wyniosły odpowiednio 12,85t i 12,8t przy dopuszczalnym nacisku 11,5t. Jednak tylko jeden zestaw przekraczał dodatkowo inne parametry, tj. łącznie ważył o 6,35t zbyt dużo oraz przekroczona została również norma nacisku potrójnej osi naczepy. Przy normie 24 t pomiar wykazał 25,7t. Trzeci zatrzymany do kontroli zespół pojazdów miał przekroczone naciski podwójnej osi napędowej samochodu ciężarowego o 3t przy normie 18t.

  Ważone dwa transporty miały więc nieprawidłowo rozmieszczony ładunek, a ostatni był znacznie przeładowany.

  Kolejnym przypadkiem było stwierdzenie jazdy na cudzej karcie kierowcy w chwili zatrzymania do kontroli i w bieżącym okresie rozliczeniowym. Wynikiem tego ujawniono i przypisano naruszenia kierującemu. Używana karta nieobecnego kierowcy została zatrzymana celem odesłania do organu wskazanego przepisami.

  Stwierdzone naruszenia z zakresu norm czasu pracy i przewozu materiałów niebezpiecznych w kolejnych kontrolach także wymagały stosownych reakcji ze strony inspektorów.

  Podsumowując, w wyniku nocnych działań kontrolnych ujawniono nieprawidłowości  zagrożone karami pieniężnymi na kwotę łączną 46250zł oraz rozpoczęto 8 postępowań administracyjnych wobec 6 kontrolowanych podmiotów w sprawach nałożenia stosownych kar. Kierujących ukarano mandatami karnymi na kwotę łączną 5000zł.

  Przewozy wymagające zmiany rozmieszczania ładunku lub wręcz rozładowania wstrzymano na parkingu strzeżonym do czasu przywrócenia parametrów pojazdów zgodnych z przepisami.

  Pozostałe przypadki zostały rozliczone na miejscu kontroli.

 • Za dużo ładunku, za dużo kart kierowców.

  Ciężarówkę przewożącą zbyt dużo świeżych warzyw i owoców zatrzymał do rutynowego sprawdzenia patrol podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Oprócz znacznej nadwyżki ładunku ujawniono także użytkowanie cudzej karty przez kontrolowanego kierowcę. Stwierdzone naruszenia zagrożone są bardzo wysokimi karami pieniężnymi.

  Kontrola litewskiego zestawu we wtorkowe popołudnie (8 czerwca) w okolicach dawnego przejścia granicznego w Budzisku wykazała szereg nieprawidłowości.

  Sposób załadunku przewożonych owoców i warzyw z Hiszpanii do Litwy skłonił inspektorów do weryfikacji parametrów wagowych. Okazało się, że rzeczywista masa całkowita zestawu z ładunkiem została przekroczona o 3 tony, natomiast nacisk pojedynczej osi napędowej o blisko 2 tony.

  Jednak to nie jedyne istotne nieprawidłowości. Niespójność wyjaśnień kontrolowanego z dokumentacją przewozową ładunku nasunęła podejrzenia, iż kierowca posługiwał się kartą kierowcy należącą do innej nieobecnej osoby. Dalsze czynności potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia stosowania cudzej karty w celu ukrycia przekroczeń norm dotyczących dopuszczalnych okresów prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i okresów odpoczynku.

  W wyniku kontroli wszczęto dwa postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych wobec przewoźnika wykonującego przewóz oraz nałożono łącznie 7 mandatów karnych na kierowcę na kwotę 3850 zł. Po uiszczeniu 16,5 tys. zł należności z tytułu wymaganych kaucji na poczet przyszłych kar oraz rozładunku na miejscu kontroli do parametrów normatywnych - dopuszczono do kontynuowania przewozu. Kartę nieobecnego kierowcy, do której używania kontrolowany kierowca nie miał uprawnień, zatrzymano celem zwrócenia jej właściwemu organowi.

  Przeładowane ciężarówki przyczyniają się do szybszej degradacji nawierzchni dróg, powstawania kolein i spękań, a także stanowią realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego z tytułu choćby wydłużonej drogi hamowania. Obowiązujące przepisy wyłączają możliwość przewozów ładunków podzielnych ponad dopuszczalne parametry określone w warunkach technicznych pojazdów dopuszczonych do ruchu. Dlatego jednym z podstawowych zadań ITD jest kontrola tonażu samochodów i eliminowanie z ruchu tych, których kierujący przewożą ładunki podzielne w ilościach nienormatywnych.

 • Jazda na cudzej karcie się nie opłaca.

  Wczoraj 11 maja 2021r. na drodze krajowej S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo podlascy inspektorzy zatrzymali do kontroli polską ciężarówkę przewożącą na trasie z Niemiec do Polski opakowania do wyrobów mięsnych.

  Po sprawdzeniu danych związanych z czasem pracy stwierdzono, że kierujący używał karty należącej do kierowcy, którego nie było w kabinie. Swój czas jazdy zapisywał na cudze konto. Dodatkowo przekroczył czas jazdy bez wymaganej przerwy o 1 godzinę i 33 minuty oraz nie rozpoczął odpoczynku tygodniowego w wymaganym czasie. Kontrolowany nie dokonywał także wpisów o swojej aktywności na karcie.

  Na domiar wszystkiego naczepa znajdująca się w zestawie nie miała aktualnego badania technicznego.

  Kierowca odmówił przyjęcia mandatów karnych. Do sądu zostanie skierowany wniosek o jego ukaranie.

  Wobec przedsiębiorstwa toczyć się będzie postępowanie administracyjne zagrożone karą w łącznej kwocie 6,8 tys. złotych.

 • Gdzie się podziały odpoczynki tygodniowe?

  W poniedziałek 26 kwietnia 2021r. na drodze  S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo podlascy inspektorzy zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika litewskiego. Samochodem przewożone było wino  na trasie Włochy – Rosja.

  Analiza danych cyfrowych wykazała, że kierowca w całym okresie objętym kontrolą tj. 29 dni  nie odebrał ani jednego regularnego odpoczynku tygodniowego. Stwierdzono skrócenia o prawidłowych odpoczynków o 14 godzin  i 43 minuty oraz o 20 godzin  i 5 minut. Dodatkowo kierujący ciężarówką skrócił odpoczynek dzienny o 2 godziny  i 38 minut.

  Na poczet przewidywanej kary na przedsiębiorstwo wpłacona została  kaucja w wysokości 8 750 złotych. Kierowca opłacił mandaty karne w łącznej kwocie 3 700zł.

 • Kierowca z cudzą kartą podczas 19 – tej godziny jazdy w ciężarówce z materiałami niebezpiecznymi.

  Kontrolerzy z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w piątek 26 marca 2021r. na drodze krajowej nr 8 w okolicach dawnego przejścia granicznego w Budzisku zatrzymali do kontroli litewską ciężarówkę. Samochodem z terytorium Belgii na Litwę przewożone były materiały niebezpieczne o kodach UN 1950 aerozole duszące oraz UN 1993 materiał zapalny ciekły.

  Okazało się, że kierujący zestawem ciężarowym w chwili zatrzymania prowadził samochód już 19-stą godzinę bez prawidłowego odpoczynku dziennego. Na domiar złego posługiwał się cudzą kartą należącą do innego kierowcy, którego nie było razem w kabinie. Dodatkowo skrócił o ponad 6 godzin odpoczynek dzienny i przekroczył dopuszczalny czas prowadzenia bez wymaganej przerwy.

  Kierowca wpłacił kaucję na poczet postępowań wobec podmiotu wykonującego przewóz oraz osoby zarządzającej transportem w łącznej wysokości 10 850 zł. oraz opłacił nałożone na niego mandaty karne w kwocie 3 750 zł. Dalszą podróż mógł kontynuować po wykonaniu prawidłowego odpoczynku.

  Zatrzymano kartę, którą kontrolowany nie miał prawa się posługiwać. Będzie ona zwrócona na Litwę do uprawnionego organu.

 • „Zapominalski” kierowca litewskiej ciężarówki.

  Wpłaceniem kaucji w wysokości 6 400 złotych oraz mandatami karnymi dla kierowcy i zatrzymaniem karty do tachografu zakończyła się kontrola ciężarówki przewożącej na trasie z Estonii do Wielkiej Brytanii drewniane elementy domów.

  W piątek 19 marca 2021 r. w miejscowości Budzisko na terenie byłego przejścia granicznego z Litwą, drodze krajowej nr 8 inspektorzy z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej litewski samochód ciężarowy. Podczas sprawdzania tachografu kontrolujący dokonali ciekawego odkrycia. W urządzeniu zalogowana była karta należąca do innego kierowcy, którego nie było w samochodzie. Kierujący ciężarówką stwierdził, że „zapomniał włożyć własnej karty, którą zostawił w domu”.

  Kontrolujący nie dali wiary tłumaczeniom, które miały na celu ukrycie przekroczeń norm czasu pracy. Inspektorzy przeanalizowali czas pracy kierującego. Okazało się, że dopuścił się on wielu naruszeń - skrócił wymagany skrócony okresu odpoczynku dziennego  o  1 godzinę i 10 minut. Dodatkowo przekroczył dwukrotnie maksymalny czas prowadzenia bez przerwy o 2 godziny i o 2 godziny i 56 minut. Ponadto nie wprowadzał ręcznie danych na wykresówkę lub kartę i przekroczył trzykrotnie dzienny czasu prowadzenia. Ostatecznie kierowca pokazał też swoją kartę ukrytą wcześniej w jego plecaku.

  Przedsiębiorca wpłacił kaucję na poczet przyszłej kary, a kierujący opłacił 9 mandatów karnych na łączną kwotę 3 800 zł. Karta „wirtualnego” kierowcy nieobecnego podczas kontroli drogowej została zatrzymana. Będzie ona zwrócona do wystawcy.

 • Wyłącznik tacho w ciężarówce z Estonii.

  Podlascy inspektorzy wczoraj 9 marca 2021 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Jeżewo zatrzymali estońską ciężarówkę przewożącą m.in. granulat do produkcji wyrobów plastikowych na trasie z Anglii do Rosji.

  Podczas kontroli okazało się, że w samochodzie jest zainstalowany został wyłącznik tachografu służący do fałszowania zapisów czasu pracy kierowcy. Kierujący używał niedozwolonego urządzenia. Ponadto kierowca przekroczył dozwolony czas jazdy bez wymaganej przerwy.

  Ciężarówka do czasu opłacenia kaucji na poczet przyszłej kary w wysokości 12 tysięcy złotych na przedsiębiorcę i 2000 zł na zarządzającego została umieszczona na parkingu strzeżonym. Kierowca został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 2050zł.

 • Drogie zakupy kierowcy ciężarówki.

  Kontrola zakończona mandatami karnymi na kwotę 4200 złotych i wszczęcia postępowań administracyjnych wobec przewoźnika i zarządzającego w firmie transportowej to rezultat sprawdzenia irlandzkiej ciężarówki przez podlaskich inspektorów.

  4 marca 2021 r. na krajowej „ósemce” w pobliżu miejscowości Jeżewo kontrolerzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę samochodu ciężarowego jadącego po ładunek z Irlandii na Litwę.

  Analiza danych czasu pracy wykazała, że kierujący wykonał część przejazdu bez włożonej karty. Okazało się, że kierowca odczepił naczepę, wyjął swoją kartę i pojechał do sklepu po zakupy. Dodatkowo przekroczył dzienny czas kierowania, skrócił odpoczynek dzienny i maksymalny czas prowadzenia bez wymaganej przerwy.

  Za naruszenia ukarany został mandatami karnymi, które opłacił na miejscu kontroli. Wobec przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie będą się toczyć wyjaśniające postepowania administracyjne zagrożone karami 3,5 tys. oraz 500 złotych.

 • Uznaniowa rejestracja na karcie kierowcy.

  Rutynowa kontrola zestawu przewoźnika polskiego ujawniła dosyć swobodne podejście kontrolowanego kierowcy do obowiązku rejestracji czasu pracy. Analiza zapisów cyfrowych zarejestrowanych na karcie nie ujawniła żadnych nieprawidłowości. Dopiero porównanie zapisów z karty i pamięci masowej tachografu wskazało rzeczywisty przebieg przewozów. Kierujący wyjmował kartę kierowcy z tachografu w sytuacjach wykorzystania przysługujących norm czasu pracy i kontynuował kierowanie. Nie brał pod uwagę zapisów stanu faktycznego zawartych w tachografie.

  25 lutego w czwartek, w miejscowości Łomża na ul. Zjazd będącej w ciągu drogi krajowej nr 61, patrol Inspekcji Transportu Drogowego z oddziału łomżyńskiego zatrzymał do kontroli czterdziestotonowy zestaw podczas krajowego przewozu elementów stalowych na trasie Ełk – Tomaszów Mazowiecki.

  Wstępna analiza danych cyfrowych odczytanych z karty kierowcy nie wykazała naruszeń. Jednak do potwierdzenia wykorzystano dane z pamięci urządzenia rejestrującego. Porównanie ujawniło znaczne rozbieżności wskazujące na nierejestrowanie przez kierowcę wszystkich swoich aktywności. Kierowca widząc, że kończy mu się czas pracy wyjmował swoją kartę kierowcy z tachografu, po czym kontynuował dalszą jazdę. Sytuacja taka w kontrolowanym okresie czasu wystąpiła kilkukrotnie.
  Kontrolowany potwierdził popełnienie naruszeń i taryfikacji poddano rzeczywiste aktywności stanowiące sumę zapisów na karcie oraz tachografie. Nierejestrowanie danych na karcie, przekroczenie dziennego okresu prowadzenia, skracanie odpoczynków dziennych oraz kierowanie bez wymaganych przerw stanowiło naruszenia na kwotę 7250 zł.

  Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. Kierującego ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 2550 zł.

 • Kierowcy widmo na kontrolach drogowych.

  Dwa następujące po sobie przypadki użytkowania kart kierowców nieobecnych w kontrolowanych samochodach ciężarowych ujawniły kolejno 8 lutego i 9 lutego w godzinach wieczornych patrole podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowcy widmo pojawiali się w kontrolowanych zapisach czasu pracy w chwili, gdy prowadzącym samochody kończyły się normy czasu pracy. W każdym z przypadków wymierzono znaczne wysokości kaucji oraz łącznie 39 mandatów karnych na kierujących.

  08.02.2021r. na krajowej 8 w Jeżewie Starym zatrzymano do kontroli białoruski zestaw, kierowany przez załogę na trasie Holandia – Białoruś podczas przewozu kwiatów świeżych ciętych.  Analiza uzyskanych danych cyfrowych z kart kierowców oraz pamięci masowej tachografu ujawniła dwukrotne użycie karty nieobecnego kierowcy. Dane zapisane na trzeciej karcie faktycznie dotyczyły kontrolowanych. Ujawniono naruszenia czasu pracy na kwotę 19 900 zł, a wymiar kaucji na poczet kary ograniczono do maksymalnego limitu 12 000 zł. Załoganci zostali ukarani i opłacili 12 mandatów na łączną kwotę 6 800 zł.

  Zestaw usunięto na parking strzeżony do czasu opłaty wymaganej kaucji. Zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy za zużyte ogumienie i niesprawny układ ABS.

  9 lutego 2021 r. z kierunku przeciwnego w Budzisku patrol podlaskiej inspekcji z oddziału w Suwałkach zatrzymał do kontroli ciężarówkę z plandeką czeskiego przewoźnika w trakcie przewozu półproduktu do produkcji plastiku na trasie Litwa - Czechy. Krzyżowa kontrola uzyskanych danych cyfrowych ujawniła, że kierowca w sprawdzanym okresie regularnie używał karty należącej do innego kierowcy, przez co próbował ukryć rażące naruszenia norm czasu pracy. Kartę kierowcy widmo okazał  kontrolującym.

  Analiza czasu pracy kierowcy ujawniła wielokrotne rażące naruszenia norm czasu pracy na kwotę łączną 37 100 zł. W skrajnym przypadku kontrolowany prowadził prawie dobę na dwóch kartach.

  Kaucję na poczet kary ograniczono do limitu 12 000 zł. W stosunku do zarządzającego transportem wszczęto postępowanie zagrożone karą 3000 zł. Kierowcę ukarano 23 mandatami na łączną kwotę 10 050 zł. Wszystkie należności opłacono na miejscu kontroli.

  Zatrzymano kartę drugiego kierowcy celem przekazania zwrotu odpowiednim władzom.

  Postępowanie kontrolowanych należy określić jako skrajnie nieodpowiedzialne i stwarzające realne zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.

 • Nieopłacalna jazda na karcie żony.

  Wpłaceniem kaucji na poczet kary i mandatami karnymi w łącznej kwocie 8 tys. złotych zakończyła się kontrola kierowcy, który nielegalnie posługiwał się kartą należącą do jego żony.

  29 stycznia 2021 roku na drodze krajowej numer 8 w miejscowości Budzisko inspektorzy z Oddziału w Suwałkach  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika litewskiego.  Samochodem przewożone były meble na trasie z Litwy do Holandii.

  Kontrolujący sprawdzili dane z karty kierowcy i tachografu. Okazało się, że kierujący w dniach poprzedzających kontrolę prowadził ciężarówkę posługując się kartą należącą do żony.

  Dodatkowo inspektorzy stwierdzili naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych z karty, przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy o 1 godzinę i 27 minut, skrócenie dziennego okresu odpoczynku o 1 godzinę 43 minuty, przekroczenie dziennego czasu prowadzenia i ośmiokrotne niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzania danych na kartę.

 • Kontrola przewozu bydła zakończona rozładunkiem.

  Rozładunkiem przewożonego bydła i umieszczeniem na parkingu strzeżonym zakończyła się kontrola samochodu należącego do przewoźnika chorwackiego.

  Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wczoraj 27 stycznia br. na drodze szybkiego ruchu, popularnej „ósemce”,  w pobliżu miejscowości Rzędziany przeprowadzili kontrolę ciężarówki przewożącej młode byki na trasie z Łotwy  do Chorwacji.

  Podczas kontroli okazało się, że kierujący nie powinien w ogóle jechać, a wypoczywać. Nie wykonał prawidłowego odpoczynku dziennego, skrócił go o 5 godzin i 16 minut. Dodatkowo nie rejestrował swojej aktywności na karcie kierowcy podczas oczekiwania na prowadzenie samochodu w załodze dwuosobowej. Ponadto zamiast oryginału licencji uprawniającej do wykonywania transportu drogowego kierujący okazał jedynie jej kserokopię.

  W związku z powyższym wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 8 350 złotych. Za naruszenia odpowiada także kierowca ukarany mandatami karnymi na kwotę 3 tys. złotych oraz zarządzający w przedsiębiorstwie na sumę 1000 zł.

  Do czasu opłacenia kaucji ciężarówkę usunięto na parking strzeżony, a przewożone zwierzęta zostały umieszczone w wyznaczonym, przystosowanym do ich przechowywania miejscu.

 • Rażące naruszenia norm czasu pracy litewskiego przedsiębiorcy.

  20 stycznia br. na drodze szybkiego ruchu S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo podlascy inspektorzy zatrzymali do kontroli ciężarówkę zakupioną przez litewską firmę na terenie Niemiec.

  Po sprawdzeniu przez kontrolujących danych związanych z czasem pracy okazało się, że kierowca będący jednocześnie właścicielem przedsiębiorstwa transportowego nie stosuje się do norm obowiązujących kierującego. Stwierdzono szereg rażących naruszeń:

  • skrócenie odpoczynku dziennego o 7 godzin i 34 minuty;
  • niespełnienie wymogu dzielonego dziennego okresu odpoczynku poprzez skrócenie drugiej części odpoczynku o 2 godziny i 6 minut;
  • przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez wymaganej przerwy o 5 minut.

  Dodatkowo tachograf zamontowany w samochodzie miał nieważne badanie okresowe.

  Ponadto kierowca nie spełnił wymogu ręcznego wprowadzania danych na swoją kartę.

  Właściciel ciężarówki wpłacił na poczet kary kaucję w wysokości 5 800 złotych.

 • Jazda kierowcy litewskiego bez karty.

  Podlascy inspektorzy wczoraj 12 stycznia 2021 r. przy krajowej „ósemce” w miejscowości Jeżewo zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika litewskiego. Samochodem przewożone były „osobówki” z Niemiec na Litwę.

  Analiza danych czasu pracy kierowców wykazała, że jeden z nich podczas jazdy nie używał karty do tachografu cyfrowego i nie rejestrował danych związanych ze swoją aktywnością.

  Niezastosowanie się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 165/2014 nakładającego obowiązek używania wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzi samochód ciężarowy poskutkowało nałożeniem mandatu karnego na kierowcę. Jego suma wyniosła 2 tys. złotych.

  Dodatkowo za naruszenie odpowiadać będzie przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorca wpłacił na poczet kary kaucję w wysokości 5000 złotych.

 • Jazda na dwóch kartach.

  Wczoraj 2 listopada 2020 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Kisielnica inspektorzy z Oddziału w Łomży Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej ciężarówkę należącą do polskiego przewoźnika. Samochodem przewożone były przesyłki kurierskie na trasie z Polski do Estonii.

  Okazało się, że kierujący używał podczas jazdy nie tylko swojej karty do tachografu. W chwili zatrzymania prowadził ciężarówkę na karcie należącej do właściciela firmy transportowej. Dodatkowo kierowca przekroczył dozwoloną prędkość i maksymalny czas prowadzenia bez przerwy.

  Kierującego ukarano dwoma mandatami karnymi w wysokości 2200 zł.

  Wobec przedsiębiorcy będzie się toczyć wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą w kwocie 3100 zł. Kontrolujący zatrzymali kartę należącą do szefa firmy. Zostanie ona odesłana do Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • Rażące naruszenia czasu pracy.

  18 września 2020 r. na drodze  krajowej nr 19 w Białystoku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli słowackiej ciężarówki przewożącej tekstylia z Hiszpanii do Rosji. Samochód prowadziła dwuosobowa załoga kierowców ukraińskich.

  W chwili zatrzymania okazało się, że kierujący od 40 godzin jadą praktycznie rzecz biorąc bez żadnego odpoczynku. Najdłuższa przerwa wykonana przez kierowców w tym czasie wyniosła 42 minuty.

  Dodatkowo kontrolerzy stwierdzili jeszcze szereg innych rażących naruszeń czasu pracy:

  • przekroczenie maksymalnego czasu jazdy dziennej o 17 godzin  i 57 minut, o 12 godzin i 37 minut, o 9 godzin i 25 minut, o 7 godzin i 40 minut, o 5 godzin i 34 minuty, o 1 godzinę i 43 minuty:
  • przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez wymaganej przerwy o 13 godzin i 46 minut, o 21 minut, o 9 minut;
  • skrócenie wymaganego skróconego odpoczynku dziennego o 8 godzin i 17 minut, o 8 godzin i 7 minut, o 8 godzin i 18 minut, o 7 godzin i 4 minuty, o 7 godzin i 41 minut;
  • skrócenie regularnego odpoczynku dziennego o 10 godzin i 9 minut, o 4 godziny i 33 minuty, o 1 godzinę i 38 minut;
  • przekroczony o 1 godzinę i 8 minut tygodniowy czas jazdy;
  • nie wczytywane w wymaganym czasie obie karty kierowców.

  Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą ograniczoną zgodnie z ustawą o transporcie drogowym do 12 000 zł. Dodatkowo za nieprawidłowości odpowiadać będzie zarządzający transportem, wobec którego będzie się toczyło postępowanie na kwotę 3 000 zł.

  Jeden z  kierowców opłacił 10 mandatów na sumę 7 500 zł, a drugi  9 mandatów na kwotę 6 100 zł.

  Kierującym nakazano wykonanie prawidłowego odpoczynku. W związku ze stwierdzonymi usterkami systemu ABS zatrzymano  dowody rejestracyjne ciągnika i naczepy.

 • Podlaskie działania nocne.

  Podlascy inspektorzy w godzinach wieczornych i nocnych 11 września 2020 r. na drodze ekspresowej nr 8 w pobliżu Białegostoku prowadzili działania kontrolne ukierunkowane na wykrywanie manipulacji na czasie pracy kierowców zawodowych w pojazdach ciężarowych oraz kontrolę stanu trzeźwości kierujących.

  W trakcie prowadzonych działań skontrolowano 145 kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. W jednym przypadku ujawniono manipulowanie zapisami czasu pracy kierowcy poprzez wielokrotne prowadzenie pojazdu bez wymaganej karty kierowcy oraz naruszenia wynikające z tego naruszenia norm czasu pracy. W stosunku do podmiotu realizującego przewóz zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone łącznie karą pieniężną na kwotę 8650 zł. Na poczet kary kontrolowany kierowca na miejscu kontroli opłacił kaucję w kwocie prognozowanej kary pieniężnej oraz uregulował 5 mandatów karnych gotówkowych na kwotę 3300 zł wystawionych z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości.

  Stan trzeźwości kontrolowanych kierujących nie budził zastrzeżeń.

  Działania o charakterze akcyjnym będą kontynuowane.

 • Przejazd ciężarówki bez zezwolenia i jazda kierowcy bez karty.

  Wczoraj 8 września 2020 r. w godzinach popołudniowych na drodze S8 w pobliżu miejscowości Rzędziany podlascy inspektorzy dokonali kontroli polskiej ciężarówki przewożącej felgi samochodowe na trasie Narew - Gdynia.

  Kierowca nie okazał zezwolenia wymaganego przy przejeździe po drogach publicznych samochodem ponadnormatywnym. Kontrolujący sprawdzili czas pracy kierującego. Okazało się, że prowadzący ciężarówkę jechał kilkunastokrotnie bez karty kierowcy i nie rejestrował swojego czasu pracy. Ponadto inspektorzy stwierdzili brak wymaganych dokumentów.

  Wobec przedsiębiorcy będą się toczyć dwa wyjaśniające postępowania administracyjne tj. z ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym  zagrożone odpowiednio karami 5500 złotych i 15000 złotych.

 • Za ciężki, za szeroki, za długi i bez pilota.

  W godzinach popołudniowych 3 lipca 2020 r. na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli litewską ciężarówkę przewożącą kombajn rolniczy i opony. Ładunek przewożony był z Niemiec do Litwy.

  Kierowcy okazali zezwolenie na przejazd nienormatywnego samochodu. Kontrolujący zmierzyli i zważyli ciężarówkę. Parametry samochodu, przewożonego towaru oraz wymagania zawarte w dokumencie nie zgadzały się ze stanem faktycznym. Stwierdzono następujące przekroczenia:

  • dopuszczalnej masy całkowitej o 1,5t;
  • nacisków podwójnej osi nienapędowej o 1400 kg;
  • szerokości o 67 cm;
  • dopuszczalnej długości o 1,81 m.

  Dodatkowo ciężarówka powinna być, a nie była pilotowana.

  Ponadto po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że jeden z kierowców nie zalogował do tachografu swojej karty. Analiza danych z urządzenia rejestrującego wykazała, że nie był to jedyny tego typu przypadek. Inspektorzy stwierdzili także pięciokrotne skrócenie wymaganego czasu odpoczynku dobowego. Kierujący wydłużyli jazdę dzienną oraz jazdę bez wymaganej przerwy. Na kartach kierowców brak było wszystkich wymaganych danych o ich okresach aktywności.

  Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne z ustawy Prawo o ruchu drogowym zagrożone karą w wysokości 18000 zł. oraz z ustawy o transporcie drogowym na kwotę ograniczoną do 12000 zł. Za powstałe naruszenia odpowiadać będzie w kwocie 500 zł. także zarządzający w firmie transportowej.

  Kierujący zostali ukarani dwunastoma mandatami karnymi na łączną sumę 6300 zł.

  Do czasu opłacenia kaucji, uzyskania właściwego zezwolenia oraz zapewnienia  pilota ciężarówkę umieszczono na parkingu strzeżonym.

 • Nielegalna przeróbka instalacji tachografu.

  Wczoraj, w niedzielę 01.03.2020, podlascy inspektorzy prowadzący działania na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd należący do przewoźnika litewskiego,  którym przewożono artykuły spożywcze z Litwy do Bułgarii.

  W wyniku kontroli pojazdu, a w szczególności instalacji tachografu stanowiącej wyposażenie obowiązkowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej stwierdzono, że w pojeździe zainstalowane jest nielegalne urządzenie służące do manipulacji danymi zapisywanymi przez tachograf.

  Ciężarówka do czasu opłacenia kaucji w wysokości 10000 zł na poczet kary administracyjnej przez podmiot realizujący przewóz, usunięcia w uprawnionym serwisie nieprawidłowości oraz doprowadzenia instalacji tachografu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami została unieruchomiona na parkingu strzeżonym.

  W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa kierującego przekazano funkcjonariuszom KMP w Suwałkach do dalszych czynności.