• Znów nietrzeźwy kierowca.

  W dniu 6 listopada br., tym razem na drodze krajowej nr 8 w okolicach Przewalanki, w godzinach przedpołudniowych inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do polskiego przewoźnika. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,80 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,77 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano policji.

  Jest to trzeci przypadak kierowania pojazdem przez keirowcę w stanie nietrzeźwym stwierdzony przez inspektorów WITD w Białymstoku od 29 października br. oraz 23 w roku 2007.

 • Kolejny nietrzeźwy kierowca.

  W dniu 31 października 2007 r. w godzinach wieczornych w Łomży inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli łotewski pojazd ciężarowy. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,86 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,73 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano policji.

  Jest to 22 przypadek kierowania pojazdem przez kierowcę pod wpływem alkoholu stwierdzony przez inspektorów WITD w Białymstoku w 2007 roku.

 • Nietrzeźwy kierowca.

  W dniu 29 października 2007 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali łotewski pojazd ciężarowy wykonujący transport materiałów niebezpiecznych pomiędzy terytorium Niemiec i Estonii. W trakcie czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,18 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,15 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano policji.

  Jest to 21 przypadek kierowania pojazdem przez kierowcę pod wpływem alkoholu stwierdzony przez inspektorów WITD w Białymstoku w 2007 roku.

 • Kolejny nietrzeźwy kierowca.

  W dniu 26 września 2007 r. w czasie kontroli nocnej inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali polski pojazd ciężarowy wykonujący transport na trasie Białystok – Wolsztyn. W trakcie czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwym. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,44 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano policji.

  Jest to już 20 przypadek stwierdzony przez ITD w Białymstoku w 2007 roku kierowania pojazdem przez kierowcę pod wpływem alkoholu. Należy podkreślić znaczy wzrost nietrzeźwych kierowców ujawnionych przez ITD w stosunku do ubiegłego roku. W roku 2006 inspektorzy wykryli 8 przypadków kierowania pojazdami ciężarowymi przez nietrzeźwych kierowców.

  Kontrolujący inspektor stwierdził ponadto znaczne naruszenia przepisów regulujących czas prowadzenia pojazdów w transporcie drogowym, stwierdził m.in. skrócenie dziennego czasu odpoczynku, przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu, przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy. W związku z ujawnionymi naruszeniami wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej.

 • Kierował ciężarówką w stanie nietrzeźwym.

  W dniu 30 lipca br. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, pełniący służbę na punkcie kontrolnym w Łomży, otrzymali informację, że drogą krajową nr 63 od strony Stawisk w kierunku Łomży porusza się ciężarówka (zestaw składający się z ciągnika siodłowego wraz z naczepą), której sposób prowadzenia może sugerować, że kierowca jest śpiący lub w stanie nietrzeźwym. Inspektorzy zatrzymali podejrzany pojazd do kontroli. Pojazd należał do polskiego przewoźnika a kierował nim polski kierowca. Po otwarciu kabiny kierowcy, inspektorzy poczuli woń alkoholu. Kierowca odmówił poddania się badaniom na zawartość alkoholu. Inspektorzy wezwali policjantów i przekazali im kierowcę wraz z pojazdem i dokumentami do dalszych czynności. Po rozmowie z policjantami kierowca poddał się badaniom - stwierdzono 1,5 promila alkoholu we krwi. Pojazdem wykonywano międzynarodowy transport 20 ton ołowiu na trasie z Federacji Rosyjskiej do Niemiec. Jest to drugi przypadek wykrycia przez inspektorów WITD w Białymstoku prowadzenia pojazdu przez kierowcę będącego w stanie nietrzeźwym w ciągu ostatnich 6 dni na punkcie kontrolnym w Łomży.

 • Powiększa się liczba nietrzeźwych kierowców ciężarówek na podlaskich drogach.

  W godzinach porannych 11 czerwca br. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka zatrzymali do kontroli dwa zespoły pojazdów ciężarowych należące do przewoźników z Łotwy. W wyniku poddania kierowców (obywateli Łotwy) badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, inspektorzy stwierdzili stan nietrzeźwości obu kierujących (po 0,50 mg/l).
  Jest to już trzynasty przypadek wykrycia przez inspektorów WITD w Białymstoku kierowania ciężarówką przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu.