Niechlubny rekord.

W dniu dzisiejszym wykryto kolejny, ósmy już w tym roku przypadek kierowania pojazdem ciężarowym przez nietrzeźwego kierowcę. Jest to niechlubny rekord w stosunku do roku 2006, w czasie którego inspektorzy transportu drogowego ujawnili tylko siedem tego typu przypadków. Dnia 21 maja br. ujawniono przypadek kierowania po użyciu alkoholu przez kierowcę firmy polskiej, natomiast w dniu dzisiejszym kierowcą był obywatel Łotwy, u którego w wydychanym powietrzu stwierdzono stan nietrzeźwości wynoszący 0,36 mg/l. Liczba stwierdzonych przypadków kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu jest efektem wzmożonych kontroli w tym zakresie przeprowadzanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku.