Prowadził pojazd bez odpoczynku przez 20 godzin i 40 minut.

W dniu 19 października 2007 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Łomża inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika łotewskiego. W wyniku kontroli czasu pracy kierowcy kierującego pojazdem stwierdzono, że kierowca w dniach:

  • 14-15 października br. prowadził pojazd bez wymaganego odpoczynku dziennego przez 14 godzin i 10 minut i tym samym przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu o 4 godziny i 10 minut, ponadto stwierdzono, że kierowca skrócił dzienny czas odpoczynku o 4 godziny i 55 minut – odpoczywał 4 godziny i 5 minut.
  • 18-19 października br. prowadził pojazd do chwili kontroli bez wymaganego odpoczynku dziennego przez 20 godzin i 40 minut i tym samym przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu o 10 godzin i 40 minut. Stwierdzono, że kierowca skrócił dzienny czas odpoczynku o 7 h i 45 minut. Wykonał jedynie odpoczynek w wymiarze 1 godziny i 15 minut.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami na przewoźnika nałożono karę w wysokości 10350 zł, kierowcy zakazano dalszej jazdy do momentu wykonania prawidłowego odpoczynku. Ponadto kierowcę ukarano grzywną w wysokości 150 zł za stwierdzone naruszenia czasu pracy.