Szara strefa.

W dniu 23 listopada 2007 r. w czasie działań kontrolnych inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd typu bus marki Mercedes Sprinter wraz z przyczepą marki Niewiadów. Pojazdem przewożono na trasie Sokółka – Londyn 5 osób oraz 4 paczki nadane do przewozu przez osoby inne niż znajdujące się w pojeździe podczas kontroli. Kierowca nie okazał wypisów z licencji na przewozy rzeczy ani osób, pojazd nie został wyposażony w tachograf (łączna dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów wyniosła 4350 kg).
W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy wykonującego transport w kierunku nałożenia kary pieniężnej za:

  • wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji,
  • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w urządzenie rejestrujące (tachograf).
W przypadku potwierdzenia wymienionych naruszeń przewoźnikowi grozi kara w wysokości 19 tys. zł, (wysokość kary podlega ograniczeniu do 15 tys. zł).
W roku bieżącym jest to czwarta kontrola „busa”, podczas których stwierdzono wykonywanie transportu osób bez wymaganej licencji.