Rażące naruszenia czasu pracy.

W dniu 28 grudnia 2007 r. inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli litewski pojazd przewożący z Niemiec do Rosji ładunek mięsa. W czasie kontroli inspektorzy stwierdzili szereg uchybień popełnionych przez kierowcę w zakresie przestrzegania norm czasu pracy, w tym okresów prowadzenia pojazdu i zachowania wymaganych odpoczynków. Inspektorzy ustalili, że kontrolowany kierowca od dnia 26 grudnia 2007 r. w ciągu czterech okresów rozliczeniowych czterokrotnie przekroczył czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy. Najdłuższy okres prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy miał miejsce w dniach 27/28 grudnia i wyniósł 14 godzin i 54 minuty (przekroczenie dopuszczalnej normy o 10 godzin i 24 minuty).

Ponadto inspektorzy stwierdzili skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 4 godziny i 57 minut oraz przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o 26 godzin i 23 minuty – kierowca bez wykonania wymaganego odpoczynku dziennego prowadził pojazd przez 36 godzin i 23 minuty.

W wyniku dokonanych ustaleń na przewoźnika została nałożona kara pieniężna w wysokości 14.150 złotych, zaś kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Ponadto kierowcy nakazano wykonanie odpoczynku dziennego, a pojazd został usunięty na parking strzeżony, gdzie pozostanie do chwili opłacenia kary i wykonania nakazanego odpoczynku.