Za długie i za szerokie zespoły pojazdów.

W dniu 8 listopada 2010 r. w miejscowości Horodnianka inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli dwóch zespołów pojazdów należących do przewoźników krajowych, wykonujących przewóz drogowy
na trasie Litwa – Polska. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych dokonano pomiaru długości, wysokości i szerokości pojazdów. Inspektorzy stwierdzili naruszenia przepisów ustawy o drogach publicznych, w zakresie:

  • przekroczenia dopuszczalnej długości pojazdu wraz z ładunkiem: w pierwszym pojeździe długość wyniosła 33,7 m zaś w drugim 34,6 m przy dopuszczalnej długości 16,5 m.
  • przekroczenia szerokości pojazdu z ładunkiem: w pierwszym pojeździe szerokość wyniosła 4,2 m a w drugim 4,0 m przy dopuszczalnej szerokości 2,55 m.

Za wykryte nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanych przewoźników wszczęto wyjaśniające postępowania administracyjne, zagrożone w obu przypadkach karami pieniężnymi w wysokości po 2280 zł każde.
Dodatkowo w obu przypadkach zakazano dalszej jazdy do momentu uzyskania przez przewoźników odpowiedniego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadnormatywnego
po drogach.