Kolejne bardzo rażące naruszenia czasu pracy.

W dniu 25 listopada 2011r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Wyszomierz inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. Pojazdem wykonywany był międzynarodowy przewóz drogowy z Belgii do Litwy. Kontrolujący poddali analizie dane zawarte na karcie kierowcy do tachografu cyfrowego. Stwierdzono szereg naruszeń przepisów związanych z czasem pracy:

  • pięciokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego;
  • czterokrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy;
  • trzykrotne przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu;
  • dwukrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku;
  • dwukrotne przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym;
  • naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy;
  • wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w wymagane dokumenty.

Łączna kwota kar za stwierdzone naruszenia wyniosła 19 750 zł, jednakże zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wysokość kary pieniężnej została ograniczona do 15 000 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1000 zł oraz zakazano dalszej jazdy z powodu przekroczenia całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym.