Posiedzenie Zespołu Konsultacyjno – Doradczego.

W dniu 19 grudnia 2011 r. odbyło się pod przewodnictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego czwarte w tym rok posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników, jak też sami przewoźnicy oraz przedstawiciele Policji.

W czasie spotkania przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku omówili najważniejsze zmiany w przepisach prawnych dotyczących wykonywania transportu drogowego i warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Podsumowali również działalność kontrolną WITD w Białymstoku, przedstawiając osiągnięte wartości liczbowe z przeprowadzonych kontroli drogowych, kontroli w siedzibie przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego oraz kontroli w zakresie przekraczania dopuszczalnych gabarytów pojazdów. Poinformowano zebranych o wznowieniu kontroli przewoźników spoza UE pod kątem posiadanych zezwoleń. Zgromadzeni przedstawiciele branży transportowej poruszyli problem braku odpowiednich miejsc parkingowych na terenie województwa podlaskiego. W trakcie toczących się rozmów Podlaski Wojewódzki Inspektor Transporty Drogowego wyjaśnił, z których miejsc parkingowych można korzystać i zapewnił, iż dokłada wszelkich starań aby sytuacja ta znacznie się poprawiła. Zachęcał przewoźników do współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w przedmiotowym zakresie.

Kolejne Posiedzenia Zespołu Konsultacyjno - Doradczego będą zorganizowane w 2012 r., celem ułatwienia funkcjonowania firmom transportowym, a zwłaszcza eliminowania błędów wynikających z nieprawidłowego interpretowania przepisów prawa. Na koniec spotkania Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz przewoźnicy złożyli sobie wzajemnie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.