Ukryty ADR oraz nieprawidłowo wypełnione zezwolenie podczas kontroli pojazdu w Budzisku.

W dniu 9 września 2016 roku na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku współdziałając z inspektorami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej pojazd członowy należący do przewoźnika białoruskiego.
Podczas kontroli kierowca okazał zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, które było nieprawidłowo wypełnione w części B. Ponadto z analizy okazanych do kontroli dokumentów zaistniało podejrzenie przewozu materiałów niebezpiecznych. W związku z powyższym wezwano funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy zdjęli plomby celne w celu weryfikacji podejrzeń. Kontrola ładowni wykazała przewóz materiału niebezpiecznego UN 3077. Kierowca nie posiadał zaświadczenia ADR do wykonywania tego typu przewozów, nie okazał odpowiedniej ilości środków gaśniczych, instrukcji pisemnej, pojazd nie był oznaczony tablicami barwy pomarańczowej oraz stwierdzono szereg braków w wyposażeniu ADR. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto postępowania administracyjne z UTD zagrożone karą 8000 zł oraz z ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych na kwotę 4150 zł., Do czasu opłacenia kaucji, okazania prawidłowo wypełnionego zezwolenia oraz usunięcia stwierdzonych naruszeń pojazd skierowano na parking strzeżony.