Porozumienie o współpracy.

W dniu 29 września 2016 r. Barbara Maciorowska Podlaski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz, działający w zastępstwie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Waldemar Dobrzyniewicz – zastępca Wojewódzkiego Inspektora podpisali porozumienie o współpracy.
Strony porozumienia postanawiają współpracować w ramach nadzoru nad warunkami transportu drogowego artykułów rolno-spożywczych w celu zapewnienia najwyższej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Strony zobowiązały się m.in. do podejmowania wspólnych działań w celu zwiększenia efektywności kontroli, wzajemnego przekazywania informacji o negatywnych zjawiskach występujących w obrocie artykułami rolno-spożywczymi, a także do wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie wykonywania czynności kontrolnych.
Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.