Posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego.

W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Białymstoku.

W spotkaniu obok przewoźników uczestniczyli  przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Białymstoku i Suwałkach. Dyrektor WORD w Białymstoku przedstawił prezentację dotyczącą szkoleń okresowych prowadzonych przez ośrodki szkoleniowe. Obecni na spotkaniu przedstawiciele stowarzyszeń przewoźników wyrazili opinię, że szkolenia kierowców powinny zawierać więcej zajęć praktycznych.

Ponadto obecni na spotkaniu zostali zapoznani z wynikami kontroli dokonanych przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. WITD wykonał już planowany na 2016 r. zakres kontroli.

Poinformowano także o kontrolach zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy realizowanych na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku i planowanych zmianach dotyczących dalszego funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego.

Poruszony również został temat związany z medialnymi doniesieniami o likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego i przejęciu jej zadań przez Policję. Zgromadzeni wyrazili swoją dezaprobatę odnośnie likwidacji ITD oraz zapewnili swoje pełne poparcie w działaniach ukierunkowanych na pozostanie Inspekcji w ramach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.