Porozumienie z Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Mając na uwadze zapewnienie skutecznego współdziałania Inspekcji Transportu Drogowego z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej w realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu  towarów (Dz. U. z 2017r., poz. 708),  Pan Robert Żołnierowicz - Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Białymstoku i Pan Wojciech Orłowski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w dniu 24 maja 2017 r. podpisali porozumienie określające zakres i warunki współpracy w ramach realizacji zadań wynikających z ww. ustawy.

Zasadniczym celem porozumienia jest organizowanie i koordynowanie działań oraz udzielanie wzajemnej pomocy dotyczącej w szczególności kontroli i wymiany informacji. Dodatkowo, obie instytucje zobowiązały się do organizacji szkoleń i wymiany doświadczeń. Strony również ustaliły „Zespół koordynacyjny”, do zadań którego należy między innymi bieżąca wymiana informacji w szczególności dotyczących prowadzonych kontroli, potrzeb szkoleniowych oraz rozwiązywanie bieżących problemów.