Kolejne w tym roku Posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego w 2017r.

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Podlaskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego. Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Żołnierowicz Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego – Pan Jacek Gieniusz, który jako pierwszy omówił bieżącą sytuację na przejściu granicznym w Kuźnicy. W dalszej części posiedzenia przedstawiciele WITD w Białymstoku oraz GITD przedstawili informację o działalności Inspekcji za okres styczeń – maj 2017 r. Przedstawiono również bieżącą informację na temat kontroli zezwoleń przewoźników zagranicznych na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku oraz zmianę przepisów w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych. Środowisko przewoźników wyraziło poparcie dla działań Inspekcji w zakresie kontroli zezwoleń, jak również kontroli kierowców zagranicznych pod kątem wykroczeń drogowych zarejestrowanych urządzeniami kontrolnymi – fotoradarami. Na koniec spotkania omówiono sprawy różne.