Wspólne działania inspektorów WITD z województw podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko – mazurskiego.

Inspektorzy z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku, Radomiu i Olsztynie  w dniach 17 i 18 października br. uczestniczyli we wspólnych działaniach  nazwą „Drogołamacz”.

W wyniku wspólnej akcji skontrolowano 56 pojazdów. W związku z naruszeniami przepisów związanych z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów wobec przedsiębiorców wszczęto 2 postępowania administracyjne zagrożone karami w łącznej kwocie 16500 zł., a za stwierdzone naruszenia z zakresu ustawy o transporcie drogowym 8 wyjaśniających postępowań na sumę 20050 zł.

Za naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym na kierowców nałożono 16 mandatów karnych na kwotę 4200 zł. natomiast za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym 10 mandatów na sumę 2000 zł.

W związku z nienależytym stanem technicznym kontrolowanych pojazdów zatrzymano 2 dowody rejestracyjne.

Działania będą kontynuowane w przyszłości.

źródło zdjęć: WITD w Olsztynie.