Miesiąc ciekawych zawodów w przedszkolu w Zabłudowie.

Na spotkaniu zorganizowanym w publicznym przedszkolu przy ulicy Mickiewicza 20 w Zabłudowie w dniu 28 listopada 2018 r. odbyły się zajęcia dla dzieci, podczas których inspektorzy przybliżyli wychowankom wykonywany zawód. Należy podkreślić fakt uznania przez przedszkolaków i nauczycieli zawodu inspektora interesującym, a przez to zasługującym na bliższe poznanie w ramach trwającego w placówce miesiąca ciekawych zawodów.

96 przedszkolaków zasypało inspektorów gradem pytań na temat codziennej pracy oraz skali trudności napotykanych podczas kontroli. Korzystając z okazji, pogadankę rozszerzono o prezentację Krokodyla Tirka na tematy szeroko pojętego bezpieczeństwa na drodze. Choć z prezentacji, to w sposób przystępny Tirek przypominał zasady bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania się na drodze czy bezpiecznej drogi do przedszkola.

Uczniowie byli pod wrażeniem zarówno oznakowanego pojazdu inspekcyjnego, jak i pozostałego wyposażenia, prezentowanych na zakończenie spotkania.

Podsumowując, przedstawiona tematyka przekazywana poprzez zabawę, cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zakładany cel spotkania określony jako przybliżenie zawodu inspektora oraz podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie został osiągnięty.

Wydają się to potwierdzać także skierowane do inspektorów serdeczne podziękowania kadry pedagogicznej placówki na zakończenie spotkania.

W przyszłości spotkania takie będą kontynuowane.