Nielegalny wwóz odpadów do Polski.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku podczas wspólnych kontroli z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 5 marca 2020 r. na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku  zatrzymali do kontroli ciężarówkę przewożącą 23 tony odpadów  na trasie Litwa – Polska.

Okazało się, że transport jest wykonywany niezgodnie z prawem. Kontrolowany kierowca nie miał wymaganych w transgranicznym przemieszczaniu odpadów dokumentów.

Sprawa została przekazana do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który podejmie decyzję o sposobie zagospodarowania przewożonego towaru w kraju lub odesłaniu odpadów do kraju wysyłki. Ciężarówka została umieszczona na parkingu wyznaczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami spełniającego warunki ich magazynowania.
Wobec przewoźnika jak i osoby zarządzającej transportem w firmie wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych.
Kierujący samochodem odmówił przyjęcia mandatu karnego w związku z czym do sądu zostanie skierowany wniosek o ukaranie.
Dodatkowo o możliwości popełnienia przestępstwa jakim jest nielegalny przewóz odpadów zostaną powiadomione organy ścigania.