Niefortunny manewr na drodze.

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w miejscowości Zajączkowo w godzinach wczesnowieczornych miało miejsce niebezpieczne zdarzenie z udziałem czterdziestotonowego zespołu pojazdów oraz motocykla.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku brali udział w zabezpieczaniu dowodów mających na celu ustalenie przebiegu i zakresu odpowiedzialności uczestników wypadku drogowego. Działania inspektorów w zakresie odczytu i analizy danych zarejestrowanych przez tachograf zainstalowany w samochodzie ciężarowym umożliwiły pełniejsze potwierdzenie przebiegu zaistniałych okoliczności przez prowadzących czynności wyjaśniające funkcjonariuszy policji.
Ze wstępnych ustaleń wynika, iż kierujący motocyklem zignorował obowiązujące przepisy dopuszczając się wyprzedzania samochodu ciężarowego w rejonie skrzyżowania, podczas gdy pojazd ten wykonywał manewr skrętu w lewo.
W związku z groźnymi obrażeniami ciała motocyklista został przewieziony do szpitala.

Rozwój zdarzenia ponownie potwierdził, iż rzetelne zapisy stanu faktycznego zarejestrowane za pomocą tachografu mogą stanowić solidny materiał dowodowy przy określaniu zakresu odpowiedzialności kierujących.