Trzy nieprawidłowo wypełnione zezwolenia u przewoźników z krajów trzecich.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wspólnie z inspektorami  Głównego Inspektoratu wczoraj 2 lipca 2020 r. na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku ujawnili trzy próby wjazdu na terytorium Polski, ciężarówek należących do przewoźników spoza Unii Europejskiej z nieprawidłowo wypełnionymi zezwoleniami.

Po okazaniu przez kierowców zezwoleń, na których kontrolujący stwierdzili brak daty pierwszego wjazdu do Polski, jeden białoruski i dwa rosyjskie samochody zostały umieszczone na parkingu strzeżonym. Nieprawidłowe wypełnianie dokumentów mogło skutkować możliwością wielokrotnego wykorzystania reglamentowanych zezwoleń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia blankietu zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia.

Wobec  przewoźników wszczęto postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych w wysokości 12000 złotych każda. Dodatkowo właściciele ciężarówek obowiązani są do pokrycia kosztów usunięcia pojazdów na wyznaczony parking strzeżony.

W dalszą drogę samochody będą mogły pojechać po okazaniu nowych prawidłowo wypełnionych zezwoleń oraz wpłacie kaucji w wysokości przewidywanych kar.