Kempingi pod plandeką.

W dniu 10.08.2020 r. w godzinach popołudniowych na byłym przejściu granicznym Budzisko – strefa Schengen, gdzie zniesiono kontrole graniczne na granicach wewnętrznych UE,  inspektorzy WITD Białystok o/Suwałki zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd członowy należący do przewoźnika z Litwy. Podczas międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na trasie Wielka Brytania - Litwa przewożono dwie przyczepy kampingowe premium na naczepie plandekowej, która skutecznie maskowała ładunek.

Kierowca, za wyjątkiem odręcznie napisanego dokumentu przewozowego, nie okazał żadnych dokumentów towarzyszących ładunkowi (faktura zakupu, dowody rejestracyjne naczep).  Oględziny ładownii oraz nerwowe zachowanie kontrolowanego wzbudziły podejrzenia co do legalności pochodzenia ładunku. Obecni na punkcie kontrolnym funkcjonariusze Straży Granicznej w ramach współpracy dokonali szczegółowego sprawdzenia. Wątpliwości wzbudziły przede wszystkim usunięte wszelkie cechy identyfikacyjne na jednej z przyczep campingowych. Sprawdzany egzemplarz o wartości szacowanej wstępnie na ponad 120 tysięcy złotych miał  zeszlifowany numer identyfikacyjny na ramie, a wklejka z numerem VIN została usunięta. Tym samym powzięto uzasadnione podejrzenie, że przyczepa wyprodukowana w 2018 roku pochodzi z przestępstwa.

Po sporządzeniu wymaganej dokumentacji, zatrzymaniu samochodu ciężarowego z naczepą oraz przyczepy kempingowej o wartości określonej ostatecznie na 183 tys. zł, 47-letni obywatel Litwy zgodnie z właściwością został przekazany funkcjonariuszom policji w Suwałkach do dalszych czynności.