Wspólne działania podlaskich, mazowieckich i warmińsko – mazurskich inspektorów.

W związku z postępującą degradacją  dróg i ciągłym niszczeniem ich przez przeciążone samochody inspektorzy z województw podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego 23 i 24 września 2020 r. uczestniczyli w akcji pod nawą „Drogołamacz”.
Skontrolowano łącznie 78 samochodów. W związku z naruszeniami przepisów związanych z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku osi ciężarówek wobec przedsiębiorców wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w  kwocie 15 000 zł., a za stwierdzone naruszenia z zakresu ustawy o transporcie drogowym 13 wyjaśniających postępowań na sumę 28 500 zł.

Za niestosowanie się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym na kierowców nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 3 100 zł. Za naruszenia przepisów utd 11 mandatów na sumę 2 900 zł. W związku z nienależytym stanem technicznym kontrolowanych ciężarówek inspektorzy zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych.

Jednym z kontrolowanych przez Podlaskich inspektorów w miejscowości Siemiatycze na drodze krajowej nr 19 samochodów  była ciężarówka przewożąca drewno do Hajnówki. Po zważeniu okazało się, że jej rzeczywista masa całkowita została przekroczona o 12 100 kg, zamiast dopuszczalnych 40 t wynosiła 52,1 t. Dodatkowo  nacisk podwójnej osi napędowej  wyniósł 23 700 kg – stwierdzono przekroczenie o 5,7 t. Naciski osi przyczepy także  nie były zgodne z obowiązującym prawem.

Kierowca nie okazał wymaganego zezwolenia. Wobec przedsiębiorstwa wszczęte zostały postępowania administracyjne zagrożone karami 15 000 zł z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 10 100 zł z ustawy o transporcie drogowym. Nadwyżka ładunku została przeładowana na inną ciężarówkę.