Wyniki naboru na stanowisko aplikanta w Oddziale Wydziału Inspekcji w Łomży

Wyniki naboru na stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego Wydziału Inspekcji Oddział w Łomży