Utworzenie Terenowego Zespołu Kontrolnego w Łomży.

W dniu 4 lipca bieżącego roku na terenie miasta Łomża rozpoczął pracę Terenowy Zespół Kontrolny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, którego zadaniem jest kontrola oraz ważenie pojazdów ciężarowych.

Utworzenie Zespołu jest wynikiem współpracy z władzami samorządowymi Łomży, które zbudowały miejsce do kontroli i ważenia pojazdów na terenie miasta. Kontrole będą odbywały się sukcesywnie kilka dni w tygodniu.

Po podpisaniu porozumienia, co nastąpi w lipcu bieżącego roku, władze miasta udostępnią nieodpłatnie pomieszczenia hotelowe, z których będą korzystać delegowani inspektorzy po zakończeniu pracy, bez konieczności codziennego dojazdu do Białegostoku.