Kontrole autobusów komunikacji miejskiej.

W dniu 10 lipca 2007 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadził kontrolę stanu technicznego części autobusów należących do Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białymstoku. Kontrolą objęto pojazdy zjeżdżające do zajezdni z porannych i popołudniowych godzin szczytu w przewozie osób korzystających z usług komunikacji miejskiej. Kontrolą objęto stan techniczny autobusów, a przede wszystkim:

  • badanie dymomierzem wielkości wydzielania szkodliwych substancji w spalinach pojazdów,
  • sprawdzenie prawidłowości oznakowania i wyposażenia wyjść awaryjnych z autobusów,
  • szczelność układu hamulcowego, stan ogumienia itd. Ponadto kontrolowano niektóre zagadnienia regulowane przepisami ustawy o transporcie drogowym, a m.in. posiadane licencje i zezwolenia, wyposażenie kierowców w odpowiednie dokumenty.
W trakcie działań skontrolowano ogółem 27 autobusów, w tym 17 poddano kontroli spalin za pomocą dymomierza. W czasie kontroli dokonano następujących ustaleń:
  • w 4 autobusach stwierdzono wydzielanie szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom,
  • w związku ze stwierdzonymi przypadkami nadmiernego wydzielania szkodliwych substancji wszczęto 4 postępowania administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej - przewidywana kara – po 300 zł za każdy autobus,
  • zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych, w tym 4 za nadmierne wydzielanie szkodliwych substancji w spalinach i 1 za niewłaściwe wyjścia awaryjne. Prawidłowością jest, że stwierdzone przypadki nadmiernego wydzielania szkodliwych substancji dotyczyły autobusów wyeksploatowanych, o dużym przebiegu, zarejestrowanych po raz pierwszy w 1997 r. i wcześniej.

Podobne działania będą prowadzone w innych tego typu przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego.