Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących zakazu ruchu niektórych pojazdów w okresie wakacji 2007r.

Przez okres 10 wakacyjnych weekendów (lipiec, sierpień) bieżącego roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku skontrolowali 460 pojazdów poruszających się drogami województwa podlaskiego w okresie obowiązywania zakazów ruchu niektórych pojazdów, w tym skontrolowano 46 pojazdów przewożących osoby. W czasie kontroli stwierdzono, że 39 pojazdów naruszyło obowiązujący zakaz ruchu (ok. 8,5% wszystkich pojazdów objętych kontrolą). W wyniku kontroli wydano 35 decyzji administracyjnych nakładających kary za naruszenie zakazu, a w czterech przypadkach w dalszym ciągu prowadzone są postępowania administracyjne. Łączna kwota kar nałożonych w omawianym okresie na przewoźników wyniosła ponad 45 tys. zł.

Przypomnieć należy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, w okresie od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zająć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

  • w piątki w godz. 18.00 – 22.00
  • soboty w godz. 8.00 – 14.00,
  • oraz w niedziele w godz. 8.00 – 22.00
obowiązują zakazy poruszania się pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t. Od zakazu powyższego przewidziano liczne wyjątki. Do wyjątków tych należą m.in. pojazdy używane:
  • przy budowie dróg i mostów,
  • do przewozu zwierząt,
  • do przewozu towarów niebezpiecznych,
  • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
  • w transporcie kombinowanym i inne
Ogółem określono ponad 20 rodzajów przejazdów, do których nie stosuje się ograniczeń. Najbliższe ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych będą obowiązywać w dniach: 31 października w godzinach od 18.00 do 22.00 oraz 1 listopada w godzinach od 8.00 do 22.00.