Bezpieczna ósemka.

W dniach 13-14 września 2007 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili kolejną akcję „Bezpieczna ósemka”. W ramach akcji na drodze krajowej nr 8 w miejscowościach Zambrzyce, Przewalanka i Suwałki inspektorzy kontrolowali przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym dotyczących dozwolonej prędkości, stan trzeźwości kierowców, stan techniczny pojazdów, przestrzeganie przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów oraz stosowania obowiązkowych przerw i odpoczynków przez kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów.
W wyniku podjętych działań:

  • przeprowadzono 101 kontroli pojazdów,
  • podjęto 17 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 20600 zł,
  • wszczęto 9 postępowań administracyjnych wobec przewoźników krajowych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,
  • nałożono 56 mandatów za przekroczenie prędkości - a więc ukarano ponad 50% skontrolowanych kierowców,
  • zatrzymano 4 dowody rejestracyjne z powodu złego stanu technicznego pojazdów.
Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości – 31 – dotyczyło naruszeń przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, w jednym przypadku stwierdzono samowolną ingerencję w pracę tachografu, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań tego urządzenia.
Ponadto w ciągu dwóch dni akcji dokonano kontroli stanu trzeźwości 175 kierowców. Tym razem nie stwierdzono prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.
Podobne działania w ramach akcji „Bezpieczna ósemka” prowadziły również inspektoraty ITD w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.