Przemęczony kierowca.

W dniu 3 października 2007 r. na drodze krajowej nr 19 w Siemiatyczach inspektor WITD w Białymstoku zatrzymał do kontroli pojazd ciężarowy wraz z przyczepą należący do przewoźnika tureckiego. W wyniku kontroli czasu pracy kierowcy kierującego pojazdem stwierdzono, że kierowca w dniach 2-3 października br. prowadził pojazd bez wymaganego odpoczynku dziennego przez 19 godzin i tym samym przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu o 9 godzin, ponadto stwierdzono, że kierowca skrócił dzienny czas odpoczynku o 6 godzin i 35 minut – odpoczywał jedynie 1 godzinę i 25 minut.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami na przewoźnika nałożono karę w wysokości 3 550 zł, odholowano pojazd na parking strzeżony - kierowca nie mógł prowadzić pojazdu do czasu wykonania prawidłowego odpoczynku. Ponadto kierowcę ukarano grzywną w wysokości 450 zł za stwierdzone naruszenia czasu pracy.