Działania kontrolne ITD przy użyciu wideorejestratora.

W dniach 16 – 18 października 2007 r. Wojewódzki inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku prowadził działania kontrolne z wykorzystaniem pojazdu wyposażonego w wideorejestrator. Działania prowadzono na drogach krajowych nr 8, 19 i 65, a ich celem była kontrola przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym prze kierowców pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz pojazdów osobowych o liczbie miejsc 9 i większej. W ramach współpracy pomiędzy wojewódzkimi inspektoratami, do akcji wykorzystano pojazd należący do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach.

W wyniku kilkudniowych działań kontroli ruchu drogowego poddano 22 pojazdy ciężarowe. Za naruszenia przepisów ruchu drogowego inspektorzy WITD nałożyli 21 mandatów karnych. Mandaty dotyczyły przede wszystkim przekroczenia dozwolonej prędkości, w tym w terenie zabudowanym. Wobec odmowy przyjęcia mandatu do sądu grodzkiego skierowano 1 wniosek o ukaranie kierowcy za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Ponadto inspektorzy współpracujący z pojazdem nieoznakowanym przeprowadzili 17 kontroli, w wyniku których wydali 4 decyzje administracyjne o nałożeniu kary, nałożyli 6 mandatów karnych za naruszenie przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz 5 mandatów za naruszenie ustawy o transporcie drogowym oraz zatrzymali 1 dowód rejestracyjny.