Wspólne działania ITD, policji i innych służb kontrolnych.

W dniach 10 – 11 października 2007 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami policji oraz innymi służbami przeprowadził wspólne działania kontrolne na drogach województwa podlaskiego.

W dniach 10 i 11 października br. w godzinach 18.00 do 6.00 przeprowadzono działania pod nazwą „Bezpieczna ósemka”. Działania przeprowadzono wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz Izbą Celną w Białymstoku. Celem akcji była kontrola ruchu drogowego na drodze krajowej nr 8, a zwłaszcza stan trzeźwości kierowców oraz przestrzeganie dozwolonej prędkości.

Ponadto w dniu 11 października br. inspektorzy ITD uczestniczyli w koordynowanej przez Policję akcji „Truck”. W działaniach tych brali również udział inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Celem akcji „Truck” była kontrola prawidłowości przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Podczas wymienionych wyżej działań skontrolowano 78 pojazdów, ponadto badaniom na zawartość alkoholu poddano 59 kierowców. Efektem tych kontroli było ukaranie 25 kierowców mandatami karnymi za przekroczenie dozwolonej prędkości, zatrzymanie 5 dowodów rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego kontrolowanych pojazdów, wydanie 6 decyzji administracyjnych (wobec przewoźników zagranicznych) o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz wszczęcie 8 postępowań administracyjnych (wobec przewoźników krajowych) w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

W czasie akcji „Bezpieczna ósemka” ujawniono korzystanie przez kierowcę z wyłącznika tachografu zainstalowanego w pojeździe.