Wyłącznik tachografu.

W dniu 26 października 2007r. na drodze krajowej 8 w miejscowości Wyszomierz inspektorzy z WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika ukraińskiego. Podczas kontroli stwierdzono, że do łańcucha kinematycznego przyrządu kontrolnego zostały podłączone przewody służące do manipulacji czasem pracy kierowców, rejestrowanym przez tachograf. Ponadto analiza wykresówek okazanych do kontroli wykazała, iż kierowcy niewłaściwie operowali przełącznikiem grup czasowych(selektorem).Za naruszenia obowiązujących przepisów wydana została decyzja administracyjna na kwotę 10300zł. Zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu.