Nietrzeźwy kierowca.

W dniu 29 października 2007 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali łotewski pojazd ciężarowy wykonujący transport materiałów niebezpiecznych pomiędzy terytorium Niemiec i Estonii. W trakcie czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,18 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,15 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano policji.

Jest to 21 przypadek kierowania pojazdem przez kierowcę pod wpływem alkoholu stwierdzony przez inspektorów WITD w Białymstoku w 2007 roku.